650 zł na szkolną wyprawkę

650 zł na szkolną wyprawkę

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
W tym roku Polacy wydali średnio ponad 650 zł na wyekwipowanie dziecka do szkoły. Kwotę tę przeznaczono na podręczniki, przybory szkolne i mundurki oraz obowiązkowe opłaty np. ubezpieczenie, czesne i internat - wynika z badań CBOS.
Co dwudziesty badany mający dzieci w wieku szkolnym (5 proc.) zamknął wydatki związane rozpoczęciem nowego roku w 300 zł. Niemal co piąty (19 proc.) wydał od 300 do 500 zł na dziecko Od 500 do 800 zł wydało 22 proc. Polaków. Prawie połowa rodziców (47 proc.) przeznaczyła na potrzeby edukacyjne dzieci ponad 800 zł, z czego niemal co ósmy (13 proc.) więcej niż 1,5 tys. zł. W 2010 roku trzech na stu rodziców wydało na potomka maksymalnie 200 zł, w przeliczeniu na jedno dziecko. Ponad jedna piąta (22 proc.) przeznaczyła na ucznia średnio od 200 do 400 zł, a co czwarty (26 proc.) od 400 do 500 zł. Niemal co siódmy rodzic (15 proc.) wydał od 500 do 700 zł, co trzeci zaś (34 proc.) więcej niż  700 zł na każde dziecko, z czego 22 proc. ponad 900 zł.

W bieżącym roku badani mający dzieci w wieku szkolnym wydali więc średnio na każde z nich ponad 650 zł; kwotę tę  przeznaczyli na podręczniki, przybory szkolne i mundurki oraz  obowiązkowe opłaty np. ubezpieczenie, czesne i internat. Im więcej uczniów w rodzinie, tym mniejsze sumy przeznaczano na  szkolne potrzeby każdego. Rodzice mający tylko jedno dziecko w wieku szkolnym wydali na początku nowego roku blisko 700 zł, w rodzinach z dwójką dzieci wydatki wyniosły ponad 650 zł na każdego ucznia, natomiast w rodzinach z co najmniej trójką dzieci w wieku szkolnym na każde z nich przeznaczono blisko 550 zł. W porównaniu z zeszłym rokiem wydatki te średnio wzrosły o 10 proc.

Według badań, większość Polaków nie posyła dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne. W tym roku niespełna dwie piąte rodziców (39 proc.) zadeklarowało, że przynajmniej część ich dzieci uczestniczy w dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych. Najczęściej rodzice płacą za naukę języków obcych - uczęszczanie dzieci na takie zajęcia deklaruje co czwarty badany (26 proc.). Nieco mniej osób (23 proc.) wysyła dzieci na płatne zajęcia sportowe, niemal co siódmy rodzic (15 proc.) płaci za zajęcia artystyczne, a co dziewiąty (11 proc.) za korepetycje i kursy przygotowawcze. Kursy komputerowe i informatyczne finansuje tylko 1 proc. rodziców. Dane te z roku na rok utrzymują się na zbliżonym poziomie.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 7-13 października na liczącej 1035 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

zew, PAP

+
 0

Czytaj także