Rozwojowy e-biznes

Rozwojowy e-biznes

Dodano:   /  Zmieniono: 
18 proc. wszystkich nakładów na informatykę w 2002 roku stanowić będą wydatki na rozwój e-biznesu, wynika z badania firmy konsultingowej A.T. Kearney i Sun Microsystems.
Badanie potwierdza wagę tej dziedziny dla rozwoju przedsiębiorczości. Mimo spowolnienia gospodarczego, prawie połowa firm planuje zwiększyć w tym roku budżety na e-biznes, przeciętnie o 10, 6 proc., w porównaniu z 4,4 proc. nakładów w całej branży IT. Większość firm deklarowała zamiar rozpoczęcia w 2002 roku od 1 do 5 nowych projektów e-biznesowych (e-biznes jest tu rozumiany jako wykorzystanie technologii i infrastruktury internetowej zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z partnerami handlowymi).

Mają im one pomóc w zwiększeniu sprzedaży, zdobyciu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej, zbudowaniu i wzmocnieniu marki oraz ograniczeniu kosztów.

Obserwowane spowolnienie gospodarcze nie wszyscy traktują jako przeszkodę dla e-biznesu. Co prawda ponad połowa respondentów uważa, że opóźni to rozwój tego rodzaju projektów, jednak 11 proc. traktuje je jako czynnik stymulujący.

Za główne bariery wdrożenia projektów e-biznesowych badani uznali ograniczenia budżetowe, koszty wdrożenia oraz niewystarczające możliwości technologiczne partnerów handlowych.

W sondażu wzięło udział 259 szefów odpowiedzialnych za e-biznes w firmach reprezentujących różne branże.

em
 0

Czytaj także