Seks po watykańsku

Seks po watykańsku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Watykan twardo walczy o obronę monogamicznych związków heteroseksualnych, poważne ograniczenie przepisów dopuszczających aborcję i zakaz sztucznego zapłodnienia - podaje dziennik "La Repubblica".
Watykan prowadzi wojnę o seks - pisze włoski dziennik "La Repubblica", informując o planowanej w styczniu 2003 roku przez Papieską Radę ds. Rodziny publikacji "Leksykonu życia".

Pięciusetstronicowy "Leksykon", zawierający wykładnię nauki Kościoła w zakresie moralności seksualnej, ma być wydany w kilku językach i jest owocem prac prawie siedemdziesięciu ekspertów z całego świata, z których większość - jak podkreśla "La Repubblica" - to Polacy i Hiszpanie.

"Leksykon" - jak pisze gazeta - jest wykładnią "seksualnej moralności Wojtyły", a jego celem, zdaniem dziennika, jest "sprzeciw wobec bezpiecznego seksu, legalizacji aborcji, rozmaitości modeli rodziny, sztucznego zapłodnieni i, w ogóle, swobody wyboru drogi życiowej".

Celem politycznym publikacji jest natomiast - według dziennika -  "mobilizacja katolickich deputowanych w parlamentach poszczególnych krajów, a także deputowanych wyznających inne niż  katolicki poglądy, do obrony w drodze szczegółowych ustaleń prawnych modelu rodziny popieranego przez Watykan".

"La Repubblica" podkreśla, że chodzi o obronę monogamicznych związków heteroseksualnych, zniesienie lub poważne ograniczenie przepisów dopuszczających aborcję, zakaz sztucznego zapłodnienia i  zawierania związków nieformalnych oraz sprzeciw wobec ustaw legalizujących związki osób tej samej płci.

Autorzy "Leksykonu" sprzeciwiają się, jak pisze "La Repubblica", panującej w ONZ i jej agendzie ds. rodziny UNFPA teorii ludnościowej, opracowanej przez Thomasa R. Malthusa, zwracając uwagę, że opracowane w myśl jej założeń prognozy demograficzne okazały się całkowicie błędne. Zamiast 11 miliardów w 2025 r., liczba mieszkańców Ziemi nie przekroczy 9,2 mld i wobec tego zamiast regulacji urodzeń Watykan postuluje zwiększenie produkcji żywności.

Thomas Robert Malthus (1766-1828) był duchownym anglikańskim, ekonomistą i twórcą teorii ludnościowej głoszącej, że istnieje stała, powszechnie występująca dysproporcja między przyrostem liczby ludności w tempie geometrycznym a przyrostem produkcji artykułów konsumpcyjnych, dokonującym się w postępie arytmetycznym.

sg, pap