IX Forum Rynku Zdrowia

IX Forum Rynku Zdrowia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Grupa PTWP, wydawca miesięcznika Rynek Zdrowia oraz portalu rynekzdrowia.pl, organizuje IX Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 22-23 października 2013 r.) - jedną z ważniejszych i najbardziej reprezentatywnych debat o obecnym stanie i planowanych zmianach w polskim systemie ochrony zdrowia.
Co roku w Forum uczestniczy ponad 1000 osób, a wśród nich wybitne postacie polskiej medycyny, politycy decydujący o kształcie naszego systemu opieki zdrowotnej, czołowi menedżerowie placówek medycznych oraz liderzy przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

Podczas tegorocznej edycji Forum, oprócz sesji plenarnej, odbędzie się 13 sesji dotyczących zarówno organizacji, finansów i zarządzania w ochronie zdrowia, jak również terapii w wybranych dziedzinach medycyny. W trakcie debat i paneli tematycznych zwracamy uwagę na kluczowe sprawy dla szeroko pojętej branży medycznej.

Ramowy program IX Forum Rynku Zdrowia:

Dzień I 


9.00-11.30 – sesja plenarna:
„Polityka zdrowotna – coraz więcej wyzwań”


Założenia polityki zdrowotnej państwa – dokąd zmierzamy?

Porządkowanie systemu – czy nam się to udaje?

Przegląd najważniejszych regulacji prawnych:


istotne zmiany w przepisach, które nastąpiły od poprzedniego Forum Rynku Zdrowia

Legislacyjne plany – kalendarz projektów

Epidemiologia, demografia, kosztowne technologie medyczne i stan gospodarki – jest się z czym mierzyćSesje tematyczne 12.00-16.30:


Obecna sytuacja i przyszłość polskich szpitali

Plany samorządów i innych organów prowadzących szpitale w kontekście zapisów ustawy o działalności leczniczej

Barometr finansów polskich szpitali – nie tylko zobowiązania

Skala i efekty dotychczasowej pomocy publicznej dla zadłużonych szpitali

Jednostki uniwersyteckie i instytuty – jak powinny funkcjonować

Ubezpieczenia szpitali

Powrót do dyskusji o sieci szpitaliFinansowanie świadczeń zdrowotnych – Środki publiczne to również kieszeń pacjenta

Na co stać państwo i obywateli – dyskusja o składce zdrowotnej i części PKB przeznaczanej na ochronę zdrowia

Jaki koszyk świadczeń gwarantowanych – kierunki ewolucji

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – plany, możliwości, ograniczenia

Współpłacenie – za i przeciw


Diabetologia
Epidemiologia cukrzycy w Polsce oraz prognozy dotyczące liczby zachorowań w najbliższych latach; profilaktyka cukrzycy typu 2 na tle innych krajów

Koszty leczenia cukrzycy typu 1 i 2 w Polsce; koszty medyczne i społeczne leczenia powikłań; profilaktyka powikłań cukrzycy w Polsce

Nowoczesne terapie cukrzycy; refundacja leków przeciwcukrzycowych w Polsce i na świecie

Szacowane koszty refundacji nowoczesnych terapii przeciwcukrzycowych w Polsce; przykłady kosztów realizowanych refundacji w innych krajach

Epidemia otyłości a wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2

Przyszłość w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2 – najnowsze doniesienia naukoweInwestycje – trudno o rozwój bez kapitału

Ocena warunków lokowania kapitału w sektorze medycznym w Polsce – dyskusja obecnych i potencjalnych inwestorów

Polski rynek medyczny – na ile jest atrakcyjny dla inwestorów?

Tendencje rozwoju rynku medycznego w Polsce
• Plany inwestorów branżowych i finansowychInformatyzacja w ochronie zdrowia

Zaawansowanie realizacji projektów realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ)

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) i Elektroniczna Karta Pacjenta (EKP) – plany i stan realizacji

Znaczenie wdrożenia i zintegrowania centralnych systemów informatycznych w placówkach ochrony zdrowia

Czy placówki medyczne są przygotowane do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) od 1 sierpnia 2014 roku?


Dokąd zmierzasz onkologio?

Ocena stanu obecnego oraz kierunki zmian w polskiej onkologii

Tendencje w epidemiologii – czy jesteśmy przygotowani do podjęcia odpowiednich działań?

Finansowanie leczenia onkologicznego w Polsce

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (edycja na lata 2015-2024) – czy konieczna jest zmiana priorytetów?

Polskie badania nad rakiem: jak wygląda ich finansowanie, czy mamy się czym pochwalić, co jest sukcesem, a co wymaga zmian?Dzień II 

Sesje tematyczne (9.00-16.00):Nie jesteśmy samotną wyspą – Medycyna bez granic

Dyrektywa transgraniczna i jej skutki, czyli co się wydarzy po 25 października?

Obcokrajowiec leczy się w Polsce – jaki to potencjał?

Aktywności polskich podmiotów leczniczych w innych krajach – obecne i perspektywiczne kierunki „eksportu” naszych usług medycznych

Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia

Procesy restrukturyzacyjne w podmiotach leczniczych – przykłady i dyskusja

Racjonalizacja kosztów a bezpieczeństwo pacjentów

Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych

Inwestycje i polityka zakupów, m.in. w kontekście prawa zamówień publicznych
• Outsourcing usług w jednostkach ochrony zdrowia.

Polityka lekowa

Przegląd i ocena wprowadzanych oraz planowanych zmian w ustawie refundacyjnej

Kryteria refundacyjne – dyskusja z udziałem decydentów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego

Instrumenty podziału ryzyka – czy są wykorzystywane optymalnie?

Rozwiązania w dziedzinie oceny lekowych technologii medycznych – porównanie polskich rozwiązań z doświadczeniami innych krajów
• Prawo farmaceutyczne – wybrane zmiany regulacji.
Kryteria oceny ofert jako warunek i narzędzie konkurowania jakością świadczeń

Wzmocnienie przez płatnika kryterium jakości w ocenie podmiotów leczniczych 

Wyniki prac zespołu ds. ustalania kryteriów jakościowych – uzasadnienie i możliwości ich wprowadzenia
Jak mierzyć i oceniać :
- wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe personelu medycznego
- wyniki leczenia (potrzeba wiarygodnych rejestrów)
- standardy postępowania (w tym ryzyko zakażeń szpitalnych i polityka antybiotykowa)

Zewnętrzna ocena jakości – faktyczne znaczenie certyfikatów
Renoma świadczeniodawcy – czy może być kryterium obiektywnym?

 Aparatura i wyposażenie w podmiotach leczniczych – aspekty prawne i finansowe

Kryteria wyboru oferty; czy osiągnięcie zadowalającego kompromisu pomiędzy ceną a jakością jest możliwe?

Dialog techniczny – cywilizowana formy konsultacji zamawiających z oferentami; na czym polega ta forma pozyskiwania wiedzy na temat kupowanego sprzętu?

VAT na wyroby medyczne – co dalej?

Compliance – etyczna współpraca pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a podmiotami leczniczymi

Polityka zakupów aparatury i wyposażenia stosowana przez zarządzających placówkami; jak poprawić stopień wykorzystania tego sprzętu?


Badania, rozwój i co dalej?

Jak stymulować rozwój innowacyjnych projektów w medycynie i farmacji?

Źródła i wielkość finansowania badań naukowych w medycynie i farmacji – Polska na tle wybranych krajów

Współpraca nauki z przemysłem, czyli od laboratorium do przemysłu; możliwości i ograniczenia w zakresie wdrażania i komercjalizacji nowatorskich rozwiązań w dziedzinie medycyny i farmacji

Badania kliniczne – czy Polska może stać się w tej dziedzinie ważnym europejskim graczem?


Architektura i budownictwo w sektorze medycznym

Specyfika projektowania obiektów ochrony zdrowia

Architekt, wykonawca i inwestor za jednym stołem – czy zawsze znajdują wspólny język?

Od modernizacji po budowę obiektu od podstaw – przykłady procesów inwestycyjnych


Kardiologia – wyzwania i możliwości

Jak się prowadzimy, czyli polski przegląd czynników ryzyka chorób układu krążenia.

Życie po zawale:
Jak zredukować śmiertelność odległą w tej grupie pacjentów?

Organizacja leczenia i opieki nad pacjentami po zawale; rola opieki ambulatoryjnej

Optymalny model kompleksowej rehabilitacji i prewencji wtórnej w chorobach serca

Uwaga, udar

Migotanie przedsionków – istotny czynnik ryzyka udarów niedokrwiennych mózgu

Znaczenie prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych i profilaktyki przeciwzakrzepowej

Nowe możliwości redukcji liczby przypadków niedokrwiennych udarów mózgu – czy potrafimy je wykorzystać?

Niewydolność serca – zespół problemów; jak wdrażać najnowsze wytyczne w leczeniu niewydolności serca?

Elektrokardiologia w Polsce – osiągnięcia i problemy do rozwiązaniaTradycyjnie już zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie Gala, podczas której poznamy laureatów wyróżnień Rynku Zdrowia - "Portretów Polskiej Medycyny".

Portrety Polskiej Medycyny zostaną wręczone w sześciu kategoriach:

Lider Rynku Zdrowia (laur główny)

Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)

Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)

Lekarz Rynku Zdrowia

Wydarzenie Rynku Zdrowia

Osobowość Rynku Zdrowia (wyróżnienie specjalne)Intencją organizatorów jest uhonorowanie osób, których działalność – w opinii zespołu dziennikarskiego Rynku Zdrowia – przyczynia się do coraz sprawniejszego funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, nie tylko w skali kraju, ale także konkretnego regionu.
Rozstrzygnięcie plebiscytu stanowi swoiste podsumowanie tego, co wydarzyło się w medycznej branży w ciągu roku, jaki mija od poprzedniej edycji Forum Rynku Zdrowia.

+
 0

Czytaj także