Oświadczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

Oświadczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

W związku z informacją podaną na stronie internetowej portalu RMF FM 24 w dniu 9 kwietnia 2015 roku pt. „Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego posądzony o plagiat” uprzejmie informuję, iż podane w portalu treści są całkowicie bezpodstawnym pomówieniemo popełnieniu plagiatu przez Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Piotra Laidlera.
Pragnę jednocześnie przekazać, że w związku z anonimowym pismem informującym o dopuszczeniu się naruszenia prawa autorskiego przez prof. dr hab. Piotra Laidlera zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w dniu 23 stycznia 2015 roku  przez Rzecznika Dyscyplinarnego powołanego przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w celu zbadania prawdziwości treści anonimu. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, prowadzący je Rzecznik Dyscyplinarny powołany przy Ministrze Nauki Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera postanowiła w dniu 4 marca 2015 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, uznając argumenty przedstawione w anonimie – dotyczące zarzutu popełnienia plagiatu bądź naruszenia praw autorskich – za nieuzasadnione. 

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
Maciej Rogala

Czytaj także

 1
  • Jeśli potrzebujesz sprawdzić plagiat to najlepiej użyć strony www.antyplagiat.net