Szkoła bez religii (aktl.)

Szkoła bez religii (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Francuski rząd zatwierdził projekt ustawy, zakazującej wszelkich religijnych symboli w szkołach publicznych, w tym chust islamskich, mycek żydowskich i dużych krzyży chrześcijańskich.
Tekst trzech artykułów, zredagowanych przez ministra ds. młodzieży i edukacji Luca Ferry'ego, przewiduje zakaz noszenia "znaków i ubiorów, które ostentacyjnie wskazują na przynależność religijną ucznia".

Projekt, który od kilku miesięcy jest przedmiotem gorącej dyskusji politycznej we Francji, będzie omawiany w parlamencie od  3 lutego. Ustawa miałaby obowiązywać w przyszłym roku szkolnym, od  września 2004 r.

Najwięcej przeciwników ustawa ma wśród muzułmanów. Od nich też zaczęła się publiczna dyskusja na ten temat, gdy zakaz noszenia chust przez muzułmańskie uczennice zaowocował w kilku przypadkach bojkotem zajęć szkolnych.

Projekt ustawy wywołał wrogie reakcje i manifestacje na świecie, spotykając się z krytyką ze strony państw islamskich, a także Watykanu.

Członkowie francuskiego rządu powołują się na obronę laickości państwa i tłumaczą, że zgoda na symbole religijne w szkole oznaczałaby złamanie obowiązującej od 1905 roku zasady rozdziału religii od państwa. Zapewniają, że uczniowie mogą nosić "dyskretne symbole" swej wiary.

sg, pap