RPO chce umorzenia sprawy dotyczącej trzech sędziów TK

RPO chce umorzenia sprawy dotyczącej trzech sędziów TK

Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny / Źródło: Wikipedia / Jurij
Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił przed Trybunał Konstytucyjny do sprawy wyboru sędziów Trybunału i wniósł o umorzenie postępowania.

„RPO zgłosił 9 lutego swój udział w postępowaniu z wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wniósł o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia” – czytamy w komunikacie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

11 stycznia 2017 r. Prokurator Generalny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności uchwały Sejmu RP, stwierdzającej wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Stanisława Rymara, Piotra Tulei, i Marka Tadeusza Zubika. „Zbigniew Ziobro uznał, że procedura wydania uchwały przeczyła wyborowi indywidualnemu, co godzi również w zasadę praworządności. Ponadto, w uchwale nie zostało wskazane, na które z wakujących miejsc zostały wybrane poszczególne osoby” –stwierdzono.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek Prokuratora Generalnego nie tylko nie ma uzasadnionych merytorycznych podstaw, lecz także dotyczy materii, która nie podlega kognicji Trybunału Konstytucyjnego. W komunikacie przypomniano również art. 188 pkt 3 Konstytucji, który mówi o tym, że TK orzeka w sprawach zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwa, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.

Zaskarżona przez Prokuratora Generalnego uchwała realizuje tymczasem funkcję kreacyjną polegającą na obsadzeniu zwolnionych stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. Uchwała ta, podjęta na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji RP ma – na co wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim stanowisku w sprawie o sygn. akt U 8/15 – co do zasady charakter konkretno-indywidualny. Jej istota sprowadza się do wyboru imiennie wskazanej w treści uchwały osoby na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W ocenie RPO inaczej należało traktować uchwały o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęte przez Sejm w dniu 2 grudnia 2015 r. Podejmując te uchwały Sejm rozszerzał bowiem konstytucyjnie ustalony skład Trybunału Konstytucyjnego, a więc wkraczał w materię mającą z zasady normatywny charakter, powiększając liczbę sędziów ponad liczbę określoną art. 194 ust. 1 Konstytucji RP.


Czytaj także

 19
 • c.b.d.o. IP
  to co opowiada(ł) o Konstytucji były prezes TK A. Rzeplinski to … klasyczny FAKE! Ale takie „fake news” A. Rzepliński może wciskać ignorantom i niekumanym członkom Komisji Europejskiej i Komisji Wiedeńskiej! Każdy bowiem, kto potrafi czytać ze zrozumieniem zauważy czytając Konstytucję, że wynurzenia Rzeplińskiego (i innych „rzeplińskich”) nie mają żadnego pokrycia w faktach, tj. w treści, w literze Konstytucji …
  • adsenior IP
   Mam serdecznie dość, tego rozpasania "specjalnej kasty". Z najbliższymi wyborami, przeprowadzić referendum, na podstawie którego przeprowadzić gruntowna reorganizację sadownictwa. Sędziowie? Grupa kolesi zorganizowanych w grupach przestępczych, całkowicie wyalienowanych ze społeczeństwa. Najwyższa pora, poddać ich pod ocenę społeczeństwa. Szefowie samodzielnych jednostek, czy to sądów czy prokuratur, winni być wybierani w wyborach powszechnych, najlepiej połączyć z wyborami samorządowymi. Wybrani szefowie, na okres swojej kadencji, powoływali by swoich pełnomocnych zastępców. Nie może być tak jak teraz, dożywotnich synekur, przez korporacje samo się wybierające i samo się oceniające.
   • Wiktor IP
    a kogo obchodzi co chce lewak Bodnar?
    • tańczący z... IP
     Nie dziwcie się Bodnarowi, chłopisko przejęło się zbytnio swoją funkcją Rzecznika Platformy Obywatelskiej.
     • prawnik IP
      Bodnar zapędził się nawet nie wie gdzie. Teraz coś tam próbuje tworzyć i be sensu uzasadniać aby było widać ,że coś robi . Panie Bodnar nie tędy droga do sprawiedliwości. Miałeś być niezależnym i kompetentnym a tu co --flaki z olejem.

      Czytaj także