"Tygodnik Powszechny" przyznał Medale św. Jerzego

"Tygodnik Powszechny" przyznał Medale św. Jerzego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Krystyna Starczewska, założycielka pierwszej po upadku PRL niezależnej szkoły oraz prof. Leszek Balcerowicz zostali laureatami Medalu św. Jerzego, nagrody nadawanej corocznie przez "Tygodnik Powszechny".

Medal św. Jerzego jest honorową nagrodą "TP", przyznawaną od 1993 roku za "zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem".

Przyznaje go kapituła, w której obecnie zasiadają: redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" ks. Adam Boniecki, Barbara Skarga, Władysław Stróżewski, Andrzej Zoll i abp Józef Życiński.

Jak podkreśliła kapituła nagrody, Krystyna Starczewska - założycielka w 1989 roku I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego - pierwszej po upadku PRL niezależnej szkoły - "walczyła i walczy ze smokiem prezentującym się pod niewinnym, a nawet sympatycznym imieniem +szkoła+. Bywa on potworem formalizmu, manipulacji, łamania charakterów, zakłamania i przemocy".

"Założony przez Starczewską zespół szkół, na Bednarskiej i Raszyńskiej w Warszawie, stał się dowodem na to, że szkoła potworem być nie musi. Młodzi uczą się tu demokracji, zaangażowania, odpowiedzialności, postaw ludzkich i obywatelskich, dostrzegania różnorodności kultur i wyznań. Hasłem jest wielość, która wzbogaca" - podkreśliła kapituła.

Prof. Leszek Balcerowicz "stanął do walki ze smokiem ignorancji i apatii w sferze ekonomii. Podejmując walkę bez precedensu, wyprowadził kraj z ruin socjalistycznej gospodarki w rejony wolnego rynku. Ściągając na siebie nieraz złość tych, którzy się obawiali zmian, nie mając żadnej gwarancji zwycięstwa, zbudował fundamenty nowego systemu" - głosi uzasadnienie przyznania nagrody dla b. ministra finansów.

W gronie dotychczasowych laureatów są m.in.: ks. Arkadiusz Nowak, Janina Ochojska, Jacek Kuroń, siostra Małgorzata Chmielewska, bp Tadeusz Pieronek, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, prof. Barbara Skarga, Norman Davies, Vaclav Havel, Adam Michnik, abp Józef Życiński, Anna Dymna i Leszek Kołakowski. Tegoroczne Medale Św. Jerzego zostaną wręczone w sobotę wieczorem.
dk/pap

Czytaj także

 0