Galeria Arsenał pokaże sztukę ostatniego 20-lecia do Tbilisi

Galeria Arsenał pokaże sztukę ostatniego 20-lecia do Tbilisi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wybór prac polskich artystów z własnej kolekcji oraz Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych zaprezentuje w poniedziałek 31 października w Europe House w Tbilisi (Gruzja) białostocka Galeria Arsenał.

Publiczność ARTISTERIUM 4. Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej oraz Wydarzeń Artystycznych w Tbilisi obejrzy prace m.in. Anny Baumgart, Oskara Dawickiego, Kijewskiego & Kocura, Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery, Doroty Nieznalskiej, Aleksandra Polisiewicza, Józefa Robakowskiego, Janka Simona, Radka Szlagi, Izy Tarasewicz.

- Polskę co roku podczas Artisterium reprezentuje Galeria Arsenał ? mówi Monika Szewczyk, dyrektor Galerii Arsenał. ? Do tej pory prezentowaliśmy w Gruzji filmy video, w tym roku, dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Polski w Gruzji, możemy pokazać obrazy z Kolekcji II. Dokonaliśmy wyboru tych, które mówią o pułapkach demokracji, jak choćby prace Zbigniewa Libery odnoszące się do manipulacji w mediach.

Wystawa "Revolving Dysfunction" jest refleksją na temat destabilizacji systemu społecznego, politycznego oraz kulturalnego, która występuje we współczesnej demokracji. Dysfunkcja jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na modyfikację lub adaptację systemu społecznego, w wyniku którego system ulega nieustannym napięciom oraz przekształceniom. Wystawa koncentruje się na takich przejawach dysfunkcji systemu demokratycznego jak: korupcja, dyskryminacja, świadoma manipulacja, nadużycia społeczne i polityczne, które w rezultacie prowadzą do utraty jednostkowego zaufania.

Transformacja ustroju społecznego w Polsce podobnie jak w wielu innych krajach byłego obozu przyniosła ze sobą również rozczarowanie niedoskonałością systemu i nas samych jako społeczeństwa obywatelskiego. Tytuł wystawy nawiązuje do sytuacji, jaka ma miejsce w obecnym systemie demokratycznym, w którym to, na bazie jednej nieprawidłowości, system wytwarza kolejne, trudne do przewidzenia. Ciągłe deformacje w wyżej wspomnianej dysfunkcji przynoszą "odpryski" gier politycznych, które szkodzą jednostce oraz grupom społecznym.

Prace prezentowane na wystawie powstały w ciągu ostatnich 20 lat, czyli praktycznie w czasie transformacji. To daje możliwość porównań, jak w tak ważnym okresie kształtowała się demokracja w Polsce i jak komentowali to artyści, a jednocześnie ukazuje przemiany jakim także uległ język sztuki.

Zbiory Galerii Arsenał można obejrzeć na stronie: http://galeria-arsenal.pl/kolekcja-ii/dziela.html

em

 0

Czytaj także