Polska otwiera konsulat w Smoleńsku

Polska otwiera konsulat w Smoleńsku

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Ustalono już lokalizację pomnika katastrofy smoleńskiej, fot. PAP/Wojciech Pacewicz
Wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otworzyła we wtorek agencję konsularną MSZ w Smoleńsku. - To miejsce dla Polaków szczególne – podkreśliła. Agencja konsularna nie będzie rozpatrywać wniosków wizowych.

Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że w konsulacie będą pracować początkowo cztery, a potem sześć osób. Wcześniej rzecznik MSZ Marcin Bosacki wyjaśniał, że agencja konsularna będzie miała niewielką, ale  stałą obsadę.

- Te okolice są dla Polaków szczególne: Katyń to miejsce pochówku tysięcy polskich oficerów, Smoleńsk to miejsce gdzie dwa lata temu zginęło w katastrofie 96 naszych rodaków - przypomniała wiceminister. - Mamy nadzieję, że dzięki agencji będziemy w stanie pomagać ludziom, którzy będą tu przyjeżdżać, żeby oddawać hołd pamięci jednym i drugim -  podkreśliła podczas inauguracji placówki.

Konsulat niższego rzędu

Wiceminister zapowiedziała, że pracownicy agencji będą też pomagali w  formalnościach związanych ze wznoszeniem pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej oraz w opiece nad miejscami pamięci narodowej w Katyniu i  Smoleńsku. - Mam nadzieję, że agencja przysłuży się także pomocy, którą świadczymy osobom polskiego pochodzenia zamieszkującym te ziemie w  utrzymaniu ich kontaktów z ojczyzną - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceminister oświadczyła, że agencja konsularna nie będzie rozpatrywać wniosków wizowych. - To jest konsulat jak gdyby niższego rzędu - powiedziała. Zaznaczyła, że "na razie nie jest przewidziane wydawanie wniosków wizowych dla mieszkańców Smoleńska i obwodu smoleńskiego". W komunikacie MSZ poinformowano jednak, że w drugiej połowie roku w agencji konsularnej otwarty zostanie również, w trybie outsourcingu wizowego, punkt przyjmowania wniosków wizowych.

Smoleńsk i Warszawa miastami partnerskimi

Na pytanie o szacunki dotyczące liczby Polaków odwiedzających Katyń i Smoleńsk Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała, że "takich dokładnych szacunków nie ma, natomiast tych osób jest coraz więcej". - To są osoby, które przyjeżdżają na miejsce pamięci w Katyniu, a w ciągu ostatnich dwóch lat to są także osoby, które odwiedzają Smoleńsk w związku z  katastrofą – mówiła.

Jak dodała, MSZ spodziewa się, że z każdym rokiem tych osób będzie coraz więcej. - To jest związane nie tylko ze smutną historią, ale z tym, że coraz więcej Rosjan przyjeżdża do Polski. W ciągu ostatniego roku o  jedną czwartą wzrosła ilość wiz wydawanych przez Polskę obywatelom Federacji Rosyjskiej i mamy nadzieję, że ten ruch także w drugą stronę będzie coraz intensywniejszy - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Mer Smoleńska Aleksandr Daniluk ocenił, że otwarcie agencji "będzie sprzyjać przede wszystkim rozwojowi relacji gospodarczych, u podstaw których będą relacje międzyludzkie". - Jestem przekonany, że będzie to  korzystne dla nas wszystkich - ocenił. Przypomniał, że Smoleńsk i  Warszawa są od tego roku miastami partnerskimi.

Pomnik katastrofy smoleńskiej w 2013r.

Pierwszy zastępca gubernatora obwodu smoleńskiego Michaił Kurkow stwierdził, że wraz z otwarciem agencji otworzy się dla obwodu smoleńskiego "nowy etap" w relacjach z "polskimi przyjaciółmi". Wyraził też pragnienie wzmocnienia stosunków gospodarczych, aby współpraca pomiędzy firmami polskimi i rosyjskimi przebiegała bez problemu.

Otwarcie agencji było ostatnim punktem wizyty w Smoleńsku i  Katyniu polskiej delegacji rządowej, w skład której weszli także krewni ofiar katastrofy smoleńskiej. Delegacji przewodniczył minister kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Podczas uroczystości w  Smoleńsku w drugą rocznicę katastrofy ustanowiono symbolicznie lokalizację pomnika jej ofiar katastrofy smoleńskiej, który ma być odsłonięty 10 kwietnia 2013 r.

mp, pap

 4

Czytaj także