Był ministrem u Belki, będzie ministrem u Tuska

Był ministrem u Belki, będzie ministrem u Tuska

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jacek Męcina został sekretarzem stanu w resorcie pracy
Jacek Męcina - doradca PKPP Lewiatan, członek Komisji Trójstronnej - został nowym wiceministrem pracy i polityki społecznej. Męcina został sekretarzem stanu. Pracę w resorcie rozpocznie 23 kwietnia.
Dr hab. Jacek P. Męcina jest prawnikiem, politologiem i politykiem społecznym. Jako pracownik naukowy specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego. W przeszłości pełnił już funkcję wiceministra gospodarki i pracy, w 2005 r. w rządzie Marka Belki. Wówczas był odpowiedzialny za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń, BHP, zbiorowych stosunków pracy i  dialogu społecznego.

Od 2000 r. Męcina jest doradcą Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i przewodniczącym Rady Dyrektorów Personalnych. Od  2004 r. zasiada w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno–Gospodarczych. Pełni również funkcję przewodniczącego Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych. W latach 1997–2000 był wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Męcina jest członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, mediatorem z listy resortu pracy i polityki społecznej, uczestnikiem negocjacji w zakresie zbiorowych stosunków pracy na  szczeblu zakładowym. Należy do Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum. Męcina jest również członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Kwartalnika Dialog Społeczny", a także autorem kilkudziesięciu artykułów, książek, komentarzy prawnych i  opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy, oraz stosunków pracy i  dialogu społecznego.

PAP, arb

 0

Czytaj także