Opolskie: gminy chcą budować rynki i proszą o pieniądze

Opolskie: gminy chcą budować rynki i proszą o pieniądze

Dodano:   /  Zmieniono: 
9 wniosków o dofinansowanie budowy lub przebudowy targowisk na łączną kwotę ponad 6,6 mln zł złożyły opolskie gminy w ramach programu „Mój rynek”. Członek zarządu województwa Antoni Konopka zapowiedział, że umowy na dofinansowanie mają być podpisywane w lipcu.

Jak powiedział odpowiedzialny za rolnictwo w zarządzie województwa opolskiego Antoni Konopka wnioski o pieniądze na budowę, rozbudowę lub modernizację targowisk lokalnych realizowane w ramach programu "Mój rynek" Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyły na  Opolszczyźnie gminy Ujazd, Prudnik, Paczków, Głubczyce, Głogówek, Byczyna, Kolonowskie, Lewin Brzeski i Pawłowiczki. - Łączna suma wniosków o dofinansowanie – ponad 6,6 mln zł - jest niemal taka sama jak całkowita kwota przewidziana dla województwa na dofinansowanie tych działań – poinformował Antoni Konopka. – Niewykluczone jednak, że po  przeprowadzeniu przetargów uda się wypracować oszczędności i będziemy mogli ogłosić kolejny nabór - dodał.

Zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich opolskiego urzędu marszałkowskiego Tomasz Karaczyn, do którego wpływały wnioski, przekazał, że najdroższa z inwestycji planowanych na  Opolszczyźnie w ramach programu „Mój rynek" warta będzie ponad 3 mln zł, najmniej kosztowna – 329 tys. zł. Gminy mogły wnioskować maksymalnie o 1 mln zł wsparcia, a kwota dofinansowania nie mogła być większa niż 75 proc. wartości całkowitej projektu.

Gmina Lewin Brzeski złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 364 tys. zł, a całkowita wartość planowanego projektu to prawie 600 tys. zł. Inspektor gminnego wydziału budownictwa i inwestycji Anna Foryś zapewniła, że na targowisku w Lewinie Brzeskim sprzedających i  kupujących nigdy nie brakuje - zwłaszcza w sezonie letnim, gdy rolnicy sprzedają warzywa i owoce własnej produkcji. „Do tej pory nie było jednak pieniędzy, by poprawić panujące na targowisku warunki. W ramach programu zrobimy m.in. parking, zbudujemy zadaszone pawilony i zaplecze sanitarne" – wyliczyła Foryś.

Zgodnie z wymogami ministerstwa rolnictwa targowisko dofinansowane w  ramach programu „Mój rynek" powinno być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i  elektroenergetycznej. Musi być też wyposażone w odpływ wody deszczowej, mieć zadaszone pawilony na co najmniej połowie powierzchni handlowej, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarno-higieniczne i połowę powierzchni przeznaczonej na sprzedaż produktów rolnych. „Idea jest taka, by dzięki targowiskom skrócić łańcuch pomiędzy producentami żywności, jakimi są rolnicy, a konsumentami, którzy chętnie sięgają po  świeże, zdrowe produkty rolne” – sprecyzował członek zarządu województwa Antoni Konopka.

Program "Mój rynek" jest dofinansowany ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. Według danych GUS na koniec roku 2010 w województwie opolskim istniały 53 stałe targowiska i 415 sezonowych. W całej Polsce w tym samym czasie było 2235 targowisk stałych i ponad 6,9 tys. sezonowych.

mp, pap

 0

Czytaj także