Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Profesor Henryk Skarżyński, fot. Poezja/CC
Prof. Henryk Skarżyński, znany otochirurg i specjalista z zakresu leczenia głuchoty czy chorób ucha, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - poinformowała rzecznik uczelni, Anna Korzekwa.

Tytuł honoris causa nadano badaczowi na wniosek przedstawicieli wydziałów Zarządzania i Biologii UW "w uznaniu zasług za rozwój światowej otolaryngologii i nowatorskie rozwiązanie organizacyjne w leczeniu i profilaktyce osób ze schorzeniami słuchu". Uroczystość odbyła się w piątek na Wydziale Zarządzania.

Prof. Henryk Skarżyński jest dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a także inicjatorem Światowego Centrum Słuchu, które uruchomiono w maju 2012 r. w podwarszawskich Kajetanach. Od 2011 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii.

Naukowiec w 1992 r. opracował i wdrożył po raz pierwszy w Polsce leczenie całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych. W 1998 r. wszczepił implanty do pnia mózgu u osób z całkowitą głuchotą i zmianami nowotworowymi. Uczony po raz pierwszy w świecie dokonał obustronnego wszczepienia implantu do pnia mózgu.

W 2002 r. opracował i wdrożył pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, a 2 lata później zoperował pierwsze na świecie dziecko z takim uszkodzeniem słuchu. Przeprowadził wiele operacji pokazowych i szkoleń za granicą. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. jest współautorem kilkunastu patentów.

W 1998 r. w kierowanym przez naukowca Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu wprowadzono badania przesiewowe wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt. W 1999 roku zastosowano oryginalny w skali światowej program powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet. Jak informowano w maju tego roku, w Kajetanach codzienne operowanych jest 35-40 pacjentów, a rocznie udzielanych jest 170 tys. konsultacji. Otolaryngolog zainicjował też program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich" - zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE.

- Osiągnięcia naukowo-badawcze, przeprowadzenie ok. 150 tys. zabiegów operacyjnych - w większości z pozytywnymi rezultatami - ogłoszone patenty w skali krajowej i międzynarodowej oraz osiągnięcia organizacyjne związane z utworzeniem i funkcjonowaniem na uznanym światowym poziomie instytutu służącego pomocą osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, a także opieka nad licznymi doktorantami i habilitantami stawiają prof. Henryka Skarżyńskiego wśród elity naukowej współczesnego świata - uzasadniał przyznanie tytułu h.c. dziekan Wydziału Zarządzania UW, prof. Alojzy Z. Nowak.

mp, pap
+
 1

Czytaj także