Centralny Wykaz Ubezpieczonych ma być gotowy w 2013 roku

Centralny Wykaz Ubezpieczonych ma być gotowy w 2013 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. wprost
Centralny Wykaz Ubezpieczonych, od strony technicznej, na pewno będzie gotowy 1 stycznia 2013 r. - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie szef resortu administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Nad uchwaloną przez Sejm 27 lipca nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza Centralny Wykaz Ubezpieczonych, pracuje w czwartek Senat. System pozwoli na sprawdzenie, czy osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych jest ubezpieczona.

Boni mówił, że w środę komisja senacka zaakceptowała nowelizację i będzie ona kolejnym punktem trwających obrad Senatu. - Liczę, że Senat ten projekt przyjmie i będzie mógł on zostać skierowany do podpisu prezydenta - powiedział Boni. Zaznaczył, że Centralny Wykaz Ubezpieczonych "od strony technicznej 1 stycznia 2013 r. na pewno będzie gotowy". Przypomniał, że to Sejm podczas swoich prac nad projektem przesunął start systemu. Rząd chciał, żeby wszedł w życie wcześniej - jeszcze jesienią 2012 r. "Nie mam żadnych obaw do wdrożenia tego projektu po jego przyjęciu" - mówił minister.

Zgodnie z nowelą placówki służby zdrowia będą mogły sprawdzić uprawnienia pacjentów w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Kontrola będzie bazowała na numerach PESEL. - Nie wystarczy samo podanie numeru; rejestrująca nas osoba będzie też sprawdzała tożsamość - czy nie ma próby skorzystania z cudzego numeru - wyjaśnił Boni.

Przypomniał, że pozostanie też możliwość okazania dotychczas stosowanych dokumentów ubezpieczenia - np. druku od pracodawcy o opłaceniu składek czy np. legitymacji rencisty. "Będzie też można złożyć oświadczenie, że podlega się ubezpieczeniu w sytuacji, gdy prawa do ubezpieczenia nie będzie można zweryfikować, np. z powodu awarii technicznej systemu" - tłumaczył Boni.

W jego ocenie najistotniejsza jest zmiana systemowa - że weryfikacja prawa do ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeniesiona z lekarzy, szpitali, przychodni klinik na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja, którą w czwartek zajmuje się Senat, zakłada, że od 1 stycznia 2013 r. świadczeniodawca będzie mógł drogą elektroniczną zweryfikować, czy pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy też nie. Zgodnie z nowelą pracownicy rejestracji w placówkach medycznych, wpisując do systemu informatycznego PESEL pacjenta, będą mogli w ciągu kilku sekund otrzymać z NFZ informację o jego ubezpieczeniu. W przypadku noworodków i niemowląt do trzeciego miesiąca życia podawany będzie mógł być PESEL rodziców.

Po otrzymaniu informacji o braku ubezpieczenia pacjent będzie mógł złożyć oświadczenie, że je posiada, i na tej podstawie otrzyma świadczenie zdrowotne. Informacja o braku ubezpieczenia może być przekazana przez NFZ np. w sytuacji, gdy pracodawca w wyniku zaniedbania nie zgłosił pracownika do rejestru. Pacjent składając oświadczenie, będzie ponosił odpowiedzialność za przekazane w nim informacje. To NFZ będzie płacił za wykonane świadczenia, a potem sprawdzał, czy pacjent był uprawniony, by je otrzymać. Proponowane rozwiązania gwarantują świadczeniodawcy, że NFZ nie odmówi rozliczenia takiego świadczenia z powodu braku uprawnień, gdy okaże się, że udzielił świadczenia pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone (elektronicznie, przez złożenie oświadczenia lub okazanie dokumentu).

W przypadku, gdy okaże się, że pacjent był nieuprawniony do świadczenia, np. złożył fałszywe oświadczenie, to NFZ będzie egzekwował od niego zwrot kosztów usługi oraz nienależnej refundacji leku. NFZ będzie miał możliwość odzyskania tych środków w postępowaniu egzekucyjnym na drodze administracyjnej, a nie sądowej. Dotychczas to na świadczeniodawcy ciążył obowiązek egzekwowania od nieuprawnionej osoby kosztów udzielonego mu świadczenia.

eb, pap
+
 0

Czytaj także