Komorowski: trzeba stawiać pytania, żeby budować wspolnotę

Komorowski: trzeba stawiać pytania, żeby budować wspolnotę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bronisław Komorowski, fot. PAP/JACEK TURCZYK
Uczelnia powinna stawiać ważne pytania i poszukiwać odpowiedzi, korzystając z różnorodnych opinii, ale dążąc do budowania wspólnoty - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w poniedziałek na inauguracji roku akademickiego na warszawskiej Collegium Civitas.

Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek podkreślił, że 15 lat po założeniu uczelni, jej twórcy mają „to, o czym marzyli”. - Mamy i "collegium", czyli społeczność akademicką w rozumieniu wspólnoty celów i wartości. Mamy też "civitas", czyli wierni jesteśmy misji kształtowania postaw obywatelskich, ale bez nachalnego dydaktyzmu w tym zakresie i wiązaniem naszych działań z konkretnym odcieniem politycznym – powiedział podczas uroczystości Mocek.

Honorowy rektor uczelni prof. Edmund Wnuk-Lipiński przypomniał dewizę szkoły: - Różnym krokiem, ale jedną drogą. - Staramy się zachować indywidualność każdego studenta, ale dbamy o to, by z pola widzenia nie zniknęło dobro wspólne – powiedział Wnuk-Lipiński.

- Uczelnia Collegium Civitas jest jednym z elementów wielkiej zmiany, jaka zaszła w Polsce. Zmiany, którą jest konkurencja o studenta, konkurencja z innymi uczelniami, konkurencja uczelni niepublicznych z innymi formami kształcenia – powiedział Komorowski.

Prezydent odniósł się również do obecności na uczelni studentów zagranicznych. „W obliczu pojawiających się skutków kryzysu demograficznego musimy mieć w sobie siłę i zdolność przyciągania studentów spoza Polski. To jest wielkie zadanie i sprawdzian, czy na rynku edukacyjnym w Polsce jesteśmy w stanie konkurować z odpływem polskiej młodzieży, która korzysta ze swobody podróżowania, zdobywania miejsca pracy i zdobywania wykształcenia” – mówił prezydent.

Wykład inauguracyjny pt. "Czy integracja europejska ma przyszłość?” wygłosił prof. Jan Zielonka z Uniwersytetu w Oxfordzie. - Tak ambitnie sformułowane pytanie świadczy o tym, że uczelnia chce stawiać ważkie problemy, chce stawiać ważne pytania i chce, aby padały na to odpowiedzi, które będą nas zbliżały do tego, co jest istotą +civitas+, a więc wspólnoty" – powiedział prezydent komentując temat wykładu.

Jak wyjaśnił, nie chodzi o to, aby na uczelni wszyscy reprezentowali jednakowe poglądy. - Patrzę po sali i widzę wiele osób znanych mi, czasami zaprzyjaźnionych, czasami wręcz przeciwnie i myślę sobie: "znakomicie". Tak powinno być. Uczelnia powinna być miejscem sporu - podkreślił.

Według Komorowskiego ten spór powinien być oparty o rzetelną wiedzę i wolę budowania wspólnoty przy wszystkich różnicach oraz odmiennych sympatiach i antypatiach. - To jest zadanie, którego nie zrobimy, jeśli nie będą miały tej ambicji uczelnie i ośrodki naukowe - podkreślił prezydent. - Serdecznie dziękuję za takie ukształtowanie tej niezwykłej uczelni - dodał.

Jubileuszowi piętnastolecia Collegium Civitas towarzyszyły zmiany we władzach uczelni. 1 września obowiązki rektora przejął prof. Stanisława Mocek. Dotychczasowy rektor, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, pełni funkcję rektora honorowego uczelni.

Niepubliczna uczelnia akademicka Collegium Civitas w Warszawie powstała w 1997 roku. Wykłada w niej blisko 200 nauczycieli akademickich, w tym około 90 profesorów i doktorów habilitowanych. Uczelnia kształci obecnie około 1700 studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, z czego znaczącą większość stanowią studenci studiów stacjonarnych. Uczelnia działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Studiów Politycznych, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki.

mp, pap
 0

Czytaj także