Polacy nie akceptują aborcji, ale... polskie przepisy im odpowiadają

Polacy nie akceptują aborcji, ale... polskie przepisy im odpowiadają

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Z sondaży wynika, że czterech na pięciu respondentów (80 proc.) uważa, że życie należy chronić od momentu poczęcia, do naturalnej śmierci, fot. National Institute of Health
Centrum Myśli Jana Pawła II opublikuje dziś wyniki badań nad stosunkiem Polaków do ochrony życia przeprowadzonych wspólnie z CBOS - donosi "Rzeczpospolita". Z sondaży wynika, że czterech na pięciu respondentów (80 proc.) uważa, że życie należy chronić od momentu poczęcia, do naturalnej śmierci. Mimo to, niemal co drugi jest zdania, że obecne prawo nie powinno być zmieniane.
Badania przeprowadzono w styczniu, a ich wyniki publikuje dzisiejsza "Rzeczpospolita". 80 proc. osób popiera pełną ochronę życia niezależnie od okoliczności. W porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzanymi w 2007 roku to wzrost o 10 pkt. proc.

Najbardziej akceptowalnym powodem aborcji jest zagrożenie życia matki (77 proc.) oraz jej zdrowie (64 proc.). Wśród badanych wysoki stopień akceptacji ma również przerywanie ciąży będącej wynikiem gwałtu (69 proc.). Zmalał za to odsetek osób dopuszczających aborcję z powodu upośledzenia płodu. Obecnie wynosi on 46 proc., - w 2007 roku takie postępowanie akceptowało zaś 52 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone na losowej grupie 1000 Polakó.

mp, "Rzeczpospolita"
 1

Czytaj także