NIK: państwo źle wydaje pieniądze na naukę

NIK: państwo źle wydaje pieniądze na naukę

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Pieniądze na naukę są przez państwo źle wydawane - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli, fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Pieniądze na naukę są przez państwo źle wydawane - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Najwięcej środków jest przekazywana na realizację wielu małych projektów badawczych, które z kolei nie dostarczają gospodarce spodziewanych korzyści. Nie mają też znaczącego wpływu na rozwój nauki.
Niewielkie i niepowiązane ze sobą projekty badawcze stanowiły 77,5 proc. w 2009 oraz 84,5 proc w 2010 roku ze wszystkich finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że państwo nie koncentruje pieniędzy na dużych i znaczących dla rozwoju, społeczeństwa czy gospodarki programach.

Z raportu NIK wynika także, że kuleje Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, który miał strategicznie określić sposób przeznaczania środków na naukę. Uruchomiono w jego ramach dwa z dziesięciu przewidzianych programów.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli mechanizm przyjęty przez ministerstwo dla oceny pozycji i siły naukowej jednostek jest niemiarodajny. W 75 proc. przypadków zdążyło się, że w komisji oceniających tę pozycję i siłę znajdowały się osoby zatrudnione przez oceniany podmiot. Warto nadmienić, że komisje te bywały czasami jednoosobowe.

Taki stan rzeczy może mieć wpływ na efektywność polskich naukowców, którzy w porównaniu do swoich kolegów ze świata wypadają zdaniem NIK-u nie najlepiej. W 2009 roku Polska zajęła 32 miejsce w Europie pod względem liczby publikacji naukowych w przeliczeniu na milion mieszkańców. W niektórych ośrodkach naukowych pracownicy nie opublikowali nic od 5 lat.

mp, NIK

 1

Czytaj także