Dotacje na rozwój

Dotacje na rozwój

Dodano:   /  Zmieniono: 
W ostatnich latach dostaliśmy z Brukseli prawie 68 mld euro na realizację polityki spójności. Oto jak wydawaliśmy unijne pieniądze.

257 mld zł z Funduszy Europejskich – do tej pory tyle pieniędzy rozdzieliliśmy przyznanych nam na lata 2007-2013. Dzięki nim udało nam się poprawić dynamikę wzrostu PKB, zwiększyliśmy konkurencyjność naszej gospodarki, rozwinęliśmy również przedsiębiorczość i stworzyliśmy nowe miejsca pracy. Więcej Polaków zyskało dostęp do nowoczesnych dróg i szerokopasmowego internetu. Sposób, w jaki zarządzaliśmy środkami unijnymi, określono w Narodowej Strategii Spójności. Jej strategicznym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia, przyspieszenie gospodarcze i lepszą jakość życia. Cele realizowaliśmy za pomocą programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 16 regionalnych programów operacyjnych, za które odpowiadały zarządy poszczególnych województw. Wszystkie działania miały korzystnie wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. Czy się udało?

Pociąg do Europy

Więcej możesz przeczytać w 43/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także