Rodziny ewakuowane z Donbasu rozpoczynają samodzielne życie

Rodziny ewakuowane z Donbasu rozpoczynają samodzielne życie

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Zdjęcie ilustracyjne (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Szefowa MSW Teresa Piotrowska spotkała się w ośrodku w Rybakach z osobami polskiego pochodzenia, które w połowie stycznia przyjechały do Polski ze wschodniej Ukrainy. Do tej pory ośrodki opuściło 18 rodzin. W związku z tym, że dziś dzieci zakończyły rok szkolny, kolejne rodziny będą sukcesywnie opuszczały ośrodki i rozpoczynały samodzielne życie w Polsce.
W ośrodkach - Caritas w Rybakach i rządowym w Łańsku – zaraz po ewakuacji z Donbasu, zamieszkało w sumie 75 rodzin. Wśród nich jest około 50 dzieci. W tym momencie w ośrodkach przebywa łącznie 55 rodzin.

18 rodzin już opuściło ośrodki

Dotychczas ośrodki w Łańsku i Rybakach opuściło w sumie 18 rodzin (49 osób). Rodziny te zamieszkały we Wrocławiu i Koszalinie (po 3 rodziny), w Gdańsku (2 rodziny) oraz po 1 rodzinie m.in. w: Lubaniu, Sopocie, Wałbrzychu, Zielonej Górze, Warszawie.

Rodziny, które już opuściły ośrodki, zamieszkały m.in. w lokalach zaproponowanych przez władze miejskie i w mieszkaniach wynajmowanych. Osoby te podjęły zatrudnienie m.in. w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej, Szkole Łazarskiego, laboratorium miejskim, a także w prywatnych firmach zajmujących się produkcją m.in. instalacji grzewczych, sanitarnych, hydraulicznych.

11 kolejnych rodzin wyjedzie podczas weekendu

Planuje się, że w związku z zakończeniem roku szkolnego w piątek, sobotę i niedzielę z Rybak i Łańska wyjedzie 11 kolejnych rodzin – razem 39 osób. Dwie rodziny zamieszkają w Bydgoszczy m.in. dzięki pomocy władz miasta. Jedna rodzina wyjedzie do Olsztyna – pracę w mieście zaproponowało Radio Olsztyn, a mieszkanie samorząd. Kolejne dwie rodziny osiedlą się w Wałbrzychu i Siedlcach.

Dwie rodziny zamieszkają w Gdańsku – tu pomoc zaoferowała m.in. Poczta Polska. Samorząd z Suwałk również przyjmie jedną z rodzin. Jest dla niej przygotowane mieszkanie oraz praca w Domu Kultury. Dwie kolejne rodziny pojadą do Katowic i Warszawy.

Pozostałe rodziny będą sukcesywnie opuszczały ośrodki

Przypomnijmy, że MSW zbierało oferty pomocy dla osób ewakuowanych z Donbasu w specjalnym banku ofert. W ramach banku ofert swoją pomoc w postaci mieszkania czy pracy zaoferowały 23 samorządy, przedsiębiorcy, organizacje oraz osoby indywidualne.

Pozostałe rodziny będą sukcesywnie opuszczały ośrodki w lipcu. Skorzystają z pomocy mieszkaniowej i ofert pracy zaproponowanych m.in. przez samorządy. Zamieszkają m.in. w Nowym Sączu, Warszawie, Szczecinie, Wałbrzychu, Poznaniu.

Dziś dzieci odebrały świadectwa w polskich szkołach

Dzieci ze wschodniej Ukrainy zaraz po przylocie rozpoczęły semestr w polskich szkołach Do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszczała w sumie 28 dzieci. Kilkoro dzieci w wieku 5-6 lat chodziło do przedszkola. Dzieci miały zapewniony transport do szkoły.

Dzieci dobrze się czuły w polskich szkołach i zostały ciepło przyjęte przez rówieśników. Dziś odebrały swoje świadectwa i oficjalnie zakończyły naukę w Stawigudzie. Kolejny rok szkolny rozpoczną już w szkołach w miastach, do których przeprowadzą się wraz z rodzicami.

Młodzież w wieku licealnym kontynuowała naukę poza Stawigudą. Trzy osoby uczęszczały do liceum w Olsztynie, natomiast dwie osoby do Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Legalizacja pobytu

Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy otrzymały zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia.

Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza również, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Egzaminy z języka polskiego

Osoby ze wschodniej Ukrainy przez niemal trzy miesiące (od końca stycznia do początku kwietnia) intensywnie uczyły się języka polskiego.

Część przybyłych w momencie przylotu do kraju posługiwała się językiem polskim, ale poziom jego znajomości był zróżnicowany. Dlatego zajęcia odbywały w kilkuosobowych grupach z podziałem na podstawie stopnia znajomości języka polskiego. Na kurs językowy składało się 180 godzin lekcyjnych, a zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Nauka zakończona była egzaminem. Test z języka polskiego podzielony był na dwie części – pisemną i ustną. Godzinny egzamin pisemny sprawdzał m.in. znajomość gramatyki i czytania ze zrozumieniem. Następnie podczas egzaminu ustnego nauczyciele sprawdzali praktyczną znajomość języka polskiego. Wszystkie osoby zdały egzamin z języka polskiego.

msw.gov.pl
 3

Czytaj także