PKN ORLEN: elektrownia w Ostrołęce? Tak, ale wyłącznie w technologii gazowej
Artykuł sponsorowany

PKN ORLEN: elektrownia w Ostrołęce? Tak, ale wyłącznie w technologii gazowej

Elektrownia - zdjęcie ilustracyjne
Elektrownia - zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels / Loïc Manegarium
PKN ORLEN stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Deklaruje wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym.

Zgodnie z zapowiedziami i porozumieniem ze Skarbem Państwa trwają analizy dotyczące m.in. warunków kluczowych inwestycji Grupy Energa. PKN ORLEN dostrzega duży potencjał dla budowy nowych źródeł energii w Polsce, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. Nie może jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej. Wszystkie projekty, które są realizowane w Grupie ORLEN, muszą mieć mocne uzasadnienie biznesowe i wzmacniać konkurencyjność koncernu na wymagającym rynku. Jak zapowiada PKN ORLEN, inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne ze strategią koncernu, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych.

Finalną decyzję PKN ORLEN w sprawie inwestycji w Ostrołęce poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa, będącymi właścicielami projektu, dotyczące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu.

Znaczenie źródeł nisko i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną polityką klimatyczną na świecie. Realizacja jej założeń jest procesem długofalowym, który będzie łączył transformację sektora wytwarzania w Unii Europejskiej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym nowe źródła mogłyby efektywnie pracować nawet 25 lat, będąc jednocześnie źródłami niskoemisyjnymi.

Obecnie w Polsce emisyjność jednostek wytwórczych opartych na gazie ziemnym jest ponaddwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych. Dodatkowo przy uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, technologia oparta na gazie ziemnym pozwala wytwarzać energię taniej niż rozwiązania bazujące na węglu kamiennym. Dodatkowo na rzecz rozwiązania gazowego przemawiają niższe koszty kapitałowe oraz większa elastyczność bloków gazowych, umożliwiająca bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych. To powoduje, że jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej jest wyraźnie niższy dla bloku parowo-gazowego niż dla węglowego.

Grupa ENERGA, której większościowym udziałowcem od 30 kwietnia br. jest PKN ORLEN, posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział wśród jej głównych konkurentów. Jednocześnie koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których ORLEN i ENERGA są już aktywne, np. elektromobilność, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. W tym kontekście kluczowe będzie bilansowanie portfela OZE z wykorzystaniem aktywów konwencjonalnych, w tym na przykład bloków parowo-gazowych w Płocku i Włocławku lub nowych inwestycji opartych na gazie ziemnym.

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia br. podwyższona z 7 zł do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy ENERGA i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. Formalnie transakcja została sfinalizowana 30 kwietnia br. nabyciem akcji ENERGA stanowiących około 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez Spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.

Czytaj też:
Czy gaz przywróci do życia Ostrołękę C
Czytaj też:
Zmiana paliwa w elektrowni Ostrołęka C? „To znak czasu”

Opracowała:
Źródło: PKN ORLEN