LOTOS z Projektem EFRA w drodze do technologicznej elity
Artykuł sponsorowany

LOTOS z Projektem EFRA w drodze do technologicznej elity

Dzięki projektowi EFRA Lotos wejdzie do światowej elity
Dzięki projektowi EFRA Lotos wejdzie do światowej elityŹródło:LOTOS
Sektor rafineryjno-petrochemiczny cały czas zmienia strukturę uzysku z baryłki ropy naftowej. Robi to również LOTOS, który za sprawą Projektu EFRA jest w stanie produkować około 90 procent czystych produktów niskosiarkowych, głównie paliwowych. Dzięki temu rafineria w Gdańsku staje się jedną z najnowocześniejszych na świecie.

Paliwa i energia są podstawowym elementem procesu globalizacji, a osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego jest priorytetem przywódców państw i rządów. Grupa LOTOS konsekwentnie podejmuje działania mające na celu wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednym z istotnych kroków poczynionych przez gdański koncern w tym kierunku było uruchomienie instalacji Projektu EFRA.

Czym jest EFRA?

Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, to zrealizowana przez LOTOS inwestycja umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. W jej skład wchodzą: Instalacja Opóźnionego Koksowania (DCU), Instalacja Produkcji Wodoru (HGU), Instalacja Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), Instalacja mycia LPG (LPGTU), Instalacja logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Instalacja Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

Za sprawą EFRY, ciężkie pozostałości procesu rafinacji mogą być przerobione na czyste i wysoko marżowe produkty, takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze. Jednocześnie ograniczone jest wytwarzanie produktów charakteryzujących się niskimi marżami, takich jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe. Lista korzyści jest jednak dłuższa. Sztandarowa inwestycja gdańskiego koncernu, której wartość oszacowano na ok. 2,3 mld złotych, spowodowała zwiększenie zdolności przerobu ropy do ok. 11 mln ton rocznie oraz wzrost produkcji wysokomarżowych paliw o ok. milion ton.

Dzięki zrealizowaniu Projektu EFRA, rafineria LOTOSU zwiększyła swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwala zachować konkurencyjność, również w przypadku zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych. Istotny jest też aspekt ekologiczny – zaprzestanie produkcji wysokosiarkowego ciężkiego oleju opałowego. Rafineria Grupy LOTOS, dla której ważna jest dbałość o środowisko, wykonała więc kolejny krok w stronę „zielonej” rafinerii.

Strzał w 10+!

Od „10” się wszystko zaczęło, bo to właśnie inwestycja o nazwie Program 10+ była poprzednim największym programem inwestycyjnym gdańskiej rafinerii. W realizację zaangażowani byli światowi dostawcy najnowszych technologii dla branży naftowej – Shell, ABB, CB&I, KBR, Technip, Lurgi, Fluor. Najbardziej widocznym efektem Programu 10+, którego realizacja przypadła na lata 2007-2011, było zwiększenie mocy przerobowych rafinerii z 6 do 10,5 mln ton ropy rocznie, stworzenie drugiego ciągu produkcyjnego oraz istotne pogłębienie konwersji, czyli ilości uzyskiwanych wysokomarżowych produktów z tej samej baryłki ropy. Przyniosło to wzrost opłacalności produkcji i bezpieczeństwa. Główne instalacje, dzięki którym osiągnięto te cele to hydrokraking MHC – największa instalacja rafinerii, instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej CDU/VDU oraz instalacja odasfaltowania ROSE.

Po zakończeniu Programu 10+ rafineria Grupy LOTOS stała się ważnym europejskim producentem paliw i innych produktów rafineryjnych. Dziś - budując nowe instalacje pogłębiające i zwiększające przerób ropy, a także zyskowność produkcji – gdański zakład wszedł do grupy dużych i najbardziej nowoczesnych i efektywnych rafinerii europejskich. A także elastycznych – dzięki dwóm ciągom produkcyjnym i możliwości przerobu różnorodnych gatunków ropy w rozmaitych konfiguracjach. Najlepiej określa to Indeks Kompleksowości Nelsona (NCI), który dla gdańskiego koncernu jest jednym z najwyższych w Europie. Odzwierciedla on intensywność przerobu ropy naftowej oraz potencjał generowania wartości dodanej przez rafinerię. Jeśli chodzi o Grupę LOTOS, wskaźnik ten rósł w miarę realizacji kolejnych programów inwestycyjnych. Program 10+ zapewnił rafinerii wzrost NCI do 10 punktów, a projekt EFRA zwiększył ten wskaźnik do 11,1 – stawiając LOTOS wysoko w pierwszej dziesiątce najbardziej zaawansowanych lub najbardziej złożonych rafinerii w Europie.

LOTOS stawia na nowoczesny biznes i ekologię

Gdański koncern stale rozwija się, by sprostać wymaganiom rynku naftowego. Tak powstała innowacyjna w skali świata technologia usuwania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z nieprzereagowanego oleju z hydrokrakingu (UCO, z ang. unconverted oil). Dzięki niej, znacznie wydłuży się czas pracy katalizatorów i efektywność pracy rafinerii. Projekt o nazwie UCOPure tworzy konsorcjum Grupy LOTOS i firma PolymemTech.

Wśród priorytetów strategicznych, wspierających bezpieczeństwo energetyczne, jest także konsekwentnie realizowanie założeń strategicznych w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców poprzez rozwój technologiczny oraz najnowsze technologie rafineryjne. Ogromne znaczenie ma samo położenie rafinerii gdańskiego koncernu w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego ropy naftowej. Korzystna strategicznie lokalizacja daje Grupie LOTOS nie tylko istotną przewagę w logistyce surowców i produktów względem konkurencji, ale stwarza również naturalne warunki do ciągłego rozwoju kompetencji handlowych.

Rafineria w Gdańsku jest w stanie przerobić praktycznie każdy gatunek ropy (spółka posiada w swojej bibliotece rop ok. 270 gatunków ropy naftowej i zbiór ten systematycznie powiększa). Zdolność do przerobu szerokiej gamy gatunków ropy charakteryzuje tylko najnowocześniejsze zakłady, a taki właśnie posiada Grupa LOTOS. Spółka zdaje sobie sprawę, że poszukiwanie oraz wydobycie ropy naftowej jest formą wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych naszej planety, dlatego musi być to realizowane w odpowiedzialny sposób.

Świat opanowuje zielona energia, a przeciwdziałanie klimatycznym zmianom to jeden z najważniejszych tematów ostatnich lat. W najbliższej przyszłości europejskie rafinerie staną w obliczu malejącego popytu na paliwa płynne. To wynik redukcji emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej, wzrostu znaczenia paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Wymogi transformacji energetycznej spowodowały, że Grupa LOTOS intensywnie pracuje nad nowymi kierunkami rozwoju, w tym także nad rozwojem paliw alternatywnych. Już teraz inwestycje LOTOSU w zakresie zwiększenia efektywności produkcji rafineryjnej przełożyły się bezpośrednio na zmniejszenie jej wpływu na środowisko naturalne. Między innymi poprzez mniejsze zużycie wody, ograniczenie emisji pyłów do atmosfery, obniżenie współczynnika emisyjności gazów cieplarnianych. Gdańska rafineria pod względem emisji CO2 należy do najlepszych rafinerii w Europie.

Czytaj też:
Lokalizacja ma znaczenie. A LOTOS o tym wie