Oryginalność w cenie - nowe kierunki w roku akademickim 2009/2010

Oryginalność w cenie - nowe kierunki w roku akademickim 2009/2010

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wprost
Bezpieczeństwo narodowe, turystyka biblijna, nanotechnologia – sprawdź, co nowego oferują wyższe uczelnie.
Czasy, gdy każda szkoła wyższa musiała posiadać w swojej ofercie marketing i zarządzanie, socjologię i stosunki międzynarodowe, odchodzą powoli do przeszłości. Teraz w modzie jest specjalizacja. Uczelnie, choć dalej zwracają uwagę na popularne trendy, stawiają na unikalność nowych dziedzin studiów, chcąc przyciągnąć miłośników wąskiej specjalności z całego kraju.

Z Pismem Świętym pod ręką

Dla przykładu, chcąc zdyskontować popularność pielgrzymek do Ziemi Świętej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uruchamia od października na Wydziale Teologii turystykę krajów biblijnych. Studenci oprócz typowych zajęć przygotowujących do pracy przewodnika będą omawiali geografię, archeologię i historię Bliskiego Wschodu oraz gruntownie zapoznają się z Pismem Świętym. Oprócz języków nowożytnych poznają ponadto starożytną grekę i hebrajski. Wszystko po to, by stać się ekspertami nie tylko od rozrywkowej, ale też i duchowej strony regionu.

Przyszłość i interdyscyplinarność

Uniwersytet Warszawski z kolei chce wykorzystać furorę, jaką w badaniach naukowych zrobiła w minionych latach nanotechnologia. Wydziały fizyki i chemii wspólnie uruchamiają inżynierię nanostruktur, mającą kształcić przyszłych specjalistów od nowych materiałów. Oprócz podstaw matematyki, fizyki i chemii studenci zaznajomią się tam z interdyscyplinarnym podejściem do rozwiązywania problemów z tych dziedzin oraz będą mieli możliwość ćwiczeń na specjalistycznym sprzęcie. Na razie młodzi nanotechnolodzy mogą się kształcić tylko na studiach pierwszego stopnia. Przyszli licencjaci będą mogli jednak od 2012 r. kontynuować naukę na szczeblu magisterskim, wybierając w ramach specjalności fotonikę i plazmonikę, modelowanie nanostruktur i nowych materiałów czy nanotechnologię i charakteryzację nowych materiałów. Absolwenci mają znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym czy związanym z inżynierią materiałową.

Ambitni (lub niezdecydowani) fizycy mogą wybrać również zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Ten interdyscyplinarny kierunek łączyć będzie studia fizyczne z elementami matematyki, biologii i chemii, zajmując się wykorzystaniem tej dziedziny wiedzy do badań nad żywą materią. Uczelnia chwali się, że jest to pierwszy taki kierunek pierwszego stopnia na świecie. Oprócz podstaw wyżej wymienionych dziedzin, studenci będą mogli precyzować swoje zainteresowania w ramach specjalności: na neuroinformatyce, biofizyce molekularnej, projektowaniu molekularnemu i bioinformatyce, optyce okularowej i fizyce medycznej. Wydział jest szczególnie dumny ze specjalności neuroinformatycznej – ma być ona pierwszym tego rodzaju kierunkiem studiów I stopnia oferowanym na świecie. Przyszli absolwenci nie powinni mieć problemu z pracą. Dla przykładu ukończenie specjalności fizyki medycznej ułatwi zdawanie egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej, co przy planowanym rozwoju atomistyki w Polsce może mieć niebagatelne znaczenie.

Bezpieczeństwo w cenie

Epidemia świńskiej grypy przypomniała nam z kolei o modzie na kształcenie specjalistów od radzenia sobie z zagrożeniami. Już od ubiegłej jesieni na Uniwersytecie Warszawskim oferowane są studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Teraz ruszają na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a od 2010 r. zostaną wprowadzone do oferty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studenci nowych kierunków zapoznają się z geopolitycznymi, kulturowymi, militarnymi i ekologicznymi aspektami współczesnych zagrożeń, co ma im dać przygotowanie do działania w sytuacjach kryzysowych i do pracy w odpowiednich organach władzy państwowej.

W Krakowie od Wilna do Auschwitz

Uniwersytet Jagielloński z kolei chwali się, że jako pierwsza uczelnia w Polsce oferuje studia uzupełniające z kultury współczesnej. Ich celem ma być kształcenie menedżerów kultury, ludzi mediów i badaczy zajmujących się aktualną tematyką. Oprócz tradycyjnych przedmiotów kulturoznawczych nowy kierunek oferuje zajęcia poświęcone polityce kulturalnej państw Unii Europejskiej, zarządzaniem publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury, sztuce w Internecie czy muzyce alternatywnej. Studiujący na krakowskiej uczelni poloniści będą mogli natomiast w ramach studiów uzupełniających wybrać specjalność lituanistyczną. Znajomość kultury i historii naszego bliskiego sąsiada ma pomóc w spojrzeniu na naszą twórczość z szerszej perspektywy i przyczynić się do bardziej nieszablonowego odczytania jej znaczeń.

Jeszcze większą odwagą wykazały się władze Uniwersytetu Pedagogicznego, które od jesieni uruchamiają uzupełniające studia niestacjonarne „Przesiedlenia – Totalitaryzm – Zagłada." Jak twierdzi rzecznik uczelni, Paweł Sawicki, jest to pierwszy w Polsce kierunek koncentrujący się na tragedii ludobójstwa II wojny światowej. W ich centrum ma znaleźć się problematyka Auschwitz jako miejsca masowej zagłady Żydów oraz męczeństwa Polaków, Romów i innych grup etnicznych i społecznych. Oprócz kwestii historycznych omawiane również będą związane z holokaustem problemy natury moralnej, socjologicznej i pedagogicznej. Przyszli absolwenci mają znaleźć pracę w miejscach pamięci, ośrodkach muzealnych oraz ośrodkach badawczych i popularyzatorskich zajmujących się wojną i holokaustem. W organizacji studiów pomóc ma Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Maciej Józefowicz

 0

Czytaj także