Inkubatory studenckich pomysłów

Inkubatory studenckich pomysłów

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. stock.xchng 
Czasem zdarza nam się mieć świetne pomysły na biznes, najczęściej jednak na samym pomyśle się kończy. Dla wszystkich młodych osób, które jednak chciałyby zrealizować swoje plany biznesowe zostały przy uczelniach utworzone Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Pomagają one w sprecyzowaniu studenckich planów biznesowych i transformacji dobrych pomysłów w realną działalność gospodarczą i, co chyba dla studenckiego budżetu najważniejsze, pieniądze.
Udzielana przez AIP pomoc dotyczy zarówno prowadzenia księgowości początkujących firm, pozyskiwania funduszy, organizacji szkoleń i warsztatów, udzielania pomocy prawnej, ale także wspieranie działań młodych przedsiębiorców w zakresie reklamy i marketingu.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są częścią AIP Group, jednego ze światowych liderów działań na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości. W ramach AIP Group działają także: Polska Przedsiębiorcza, AIP Seed Capital, AIP Business Link oraz Agencja
Innowacyjnej Promocji.

Kilka statystyk młodego biznesu

Obecnie w Polsce przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości działa około 900 firm, które w roku 2008 zarobiły około 20 mln zł. Sam oddział AIP przy Politechnice Warszawskiej ma obecnie pod swoją opieką około 60 przedsiębiorstw, a podczas swojej dwuletniej już działalności wsparł ponad 100 firm. Nie mniejsze jest zainteresowanie studentów usługami świadczonymi przez AIP na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie dotychczas z jego pomocy skorzystało ponad 300 studentów, a prowadzonych jest obecnie 87 przedsiębiorstw. Są to studenci nie tylko tych uczelni, ponieważ oferta Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości skierowana jest do wszystkich młodych osób (poniżej 30 roku życia) z inicjatywą i pomysłem na własną działalność gospodarczą.
Źródłem finansowania działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości są przede wszystkim fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej, a także opłaty beneficjentów AIP (200 zł/mc od firmy).

AIP w praktyce

Z obserwacji Piotra Kolczyńskiego, głównego koordynatora AIP przy Politechnice Warszawskiej, wynika że poziom zainteresowania studentów działalnością Inkubatora pozostaje raczej na tym samym poziomie i wzrasta z reguły po okresie wakacyjnym. Podobnie stałym powodzeniem cieszą się szkolenia i warsztaty organizowane przez AIP Politechniki Warszawskiej. Studenci korzystający z jego usług mogą brać w nich udział bezpłatnie.

Natomiast jeśli chodzi o oczekiwania młodych osób zgłaszających się do Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, według Grzegorza Stępnia, dyrektora AIP UW,  najczęściej dotyczą one merytorycznego wsparcia w prowadzeniu firmy i doradztwa podatkowego. Ale inkubator przy Uniwersytecie Warszawskim jest im w stanie zaoferować także obsługę prawną, finansowo-księgową, różnego rodzaju szkolenia, czy nawet udostępnienie sal wykładowych i powierzchni biurowej.

Tak szeroki wachlarz usług i wsparcia oferuje młodym przedsiębiorcom ponad 30  Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, działających na terenie całej Polski . Umożliwiają one realizację wielu innowacyjnych pomysłów na biznes i pomagają początkującym firmom w stawianiu pierwszych kroków na rynku.

Różne pomysły, jeden sukces

Okazuje się, że warto spróbować swoich sił w biznesie, tym bardziej, że każdy pomysł może okazać się trafiony. Dyrektor AIP UW, Grzegorz Stępień, uważa, że każdy z realizowanych pod skrzydłami inkubatora pomysłów jest na swój sposób innowacyjny i ciekawy. A jak pokazuje ranking najlepiej działających przy AIP firm, branże w których młodzi przedsiębiorcy odnoszą sukces bywają bardzo różne: od chemicznej, przez finansową i marketingową, po reklamę i sprzedaż… butów do tanga.

Jeśli więc wiecie „co", ale nie wiecie „jak” w biznesie, na pewno warto skorzystać z profesjonalnych usług świadczonych przez Inkubatory.

Justyna Nafalska