Studia chronią przed bezrobociem

Studia chronią przed bezrobociem

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. photos.com
Kryzys gospodarczy spowodował wzrost bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby z wyższym wykształceniem. Tak przynajmniej wynika z najnowszych badań Eurostatu, czyli europejskiego urzędu statystycznego.
Najnowsze badania potwierdzają, że warto studiować. Pracownicy z wyższym wykształceniem nie tylko lepiej zarabiają, ale i są mniej narażeni na utratę pracy, nawet w dobie kryzysu. Najbardziej zagrożone bezrobociem są osoby, które zakończyły edukację na szkole podstawowej lub gimnazjum. Wiele spośród nich zatrudnionych było w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym, a to właśnie te sektory najbardziej ucierpiały z powodu recesji.

Podczas gdy stale rośnie liczba bezrobotnych wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim, zatrudnienie wśród absolwentów szkół wyższych w ciągu ostatniego roku wzrosło o ok. 1,8 mln, wbrew powszechnie panującemu trendowi.
W Polsce we wrześniu tego roku największa grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie gimnazjalne i niższe (28,1%) oraz zasadnicze zawodowe – 28,5% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy. Świadectwem ukończenia szkół średnich zawodowych legitymowało się 22,8% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących – 11,1%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 9,5%, podaje Główny Urząd Statystyczny.

im


 1

Czytaj także