Prof. Sołtysiński doktorem honoris causa SGH

Prof. Sołtysiński doktorem honoris causa SGH

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prof. Stanisław Sołtysiński (fot. FORUM) 
Prof. Stanisław Sołtysiński - jeden z najwybitniejszych polskich prawników - otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak poinformował przedstawiciel SGH Tomasz Rusek, Senat uczelni uchwalił nadanie honorowego doktoratu prof. Sołtysińskiemu 24 marca, na podstawie trzech recenzji, które sporządzili: prof. Jan Głuchowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Andrzej Kidyba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz prof. Andrzej Całus z SGH.
- Profesor Sołtysiński otrzymuje tytuł honorowego doktora jako jeden z najwybitniejszych polskich prawników przełomu XX i XXI w., współtwórca kodeksu spółek handlowych - prawnego fundamentu gospodarki rynkowej w Polsce - wyjaśnił Rusek. Dodał, że twórczość naukowa profesora wywarła trwały wpływ nie tylko na ustawodawstwo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej i na orzecznictwo sądów polskich, amerykańskich i niemieckich, ale przyczyniła się także do wzmocnienia nowoczesnego wizerunku nauki polskiej na arenie międzynarodowej.

Prof. Sołtysiński ukończył studia prawnicze i zdobył kolejne stopnie naukowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1966-1967 studiował podyplomowo w London School of Economics oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Tam też otrzymał dyplom Master of Laws (LL.M). Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1988 r. W czasie swojej kariery naukowej pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracował na University of Pennsylvania Law School oraz w College of Europe w Brugii.

Na początku lat 90-tych Sołtysiński reprezentował polski rząd w rozmowach prowadzących do stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską. Był także członkiem Komisji Ekspertów doradzającej rządowi w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Doradzał również w sprawach reformy ustawodawstwa prowadzącej do rozwoju handlu międzynarodowego i zagranicznych inwestycji.

Prof. Sołtysiński ma w dorobku kilkanaście książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.

PAP, arb