Nowy kierunek w Collegium Polonicum

Nowy kierunek w Collegium Polonicum

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia 
Od października 2011 roku Polacy i obcokrajowcy będą mogli studiować w Collegium Polonicum w Słubicach (Lubuskie) na nowym licencjackim kierunku - filologii germańskiej o specjalizacji germanistyka interkulturowa.

Otwarcie nowego kierunku to jeden z efektów podpisanego w piątek porozumienia między władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Studia na filologii germańskiej są skierowane przede wszystkim do młodych ludzi, chcących nauczyć się języka niemieckiego oraz poznać niemiecką kulturę.

Zajęcia będą się odbywać w Collegium Polonicum (jednostce wspólnej UAM w Poznaniu oraz Viadriny) i na Viadrinie z udziałem polskich i niemieckich specjalistów. Absolwenci otrzymają dyplomy obydwu uczelni. W przyszłości planowane jest utworzenie studiów magisterskich uzupełniających na tym kierunku.

W podobny sposób odbywają się zajęcia na polsko-niemieckich studiach prawniczych, komunikacji międzykulturowej i politologii, które prowadzone są przez obie uczelnie w Collegium Polonicum w Słubicach.

Podpisane porozumienie precyzuje prawne podstawy współpracy między polską a niemiecką uczelnią, co ułatwi np. prowadzenie wspólnych badań czy otwarcie kolejnych kierunków studiów.

"Chodzi o dostosowanie zasad funkcjonowania Collegium Polonicum jako jednostki wspólnej UAM i Viadriny do polskiej ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 roku" - powiedział zastępca dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum Marek Kłodnicki.

Dodał, że porozumienie to przykład rozwoju międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej, sięgającej 1992 r., kiedy podpisano wstępną umowę o współpracy UAM i Viadriny, poprzez zawartą w 2002 r. umowę pomiędzy polskim ministrem edukacji narodowej i sportu a ministerstwem nauki, badań i kultury Kraju Związkowego Brandenburgii.

W obu uczelniach - UAM i Viadrinie - kształci się teraz ok. 53 tys. studentów z różnych krajów świata, z czego prawie 2 tys. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Collegium jest miejscem współpracy polsko-niemieckiej nie tylko w dziedzinie nauki i dydaktyki, lecz także kultury, corocznie odbywają się w nim liczne imprezy kulturalne, np. Dni Muzyki nad Odrą i festiwal Transvocale.

PAP, mm