Zarządzanie karierą na SWPS

Zarządzanie karierą na SWPS

fot. Wikipedia
Coaching kariery z ekspertem rynku pracy to trzymiesięczny program mentorski przygotowany przez Centrum Pracy i Kariery SWPS we współpracy z E.Synergy. Jego celem jest wsparcie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w wejściu na rynek pracy. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w ramach działalności Akademickich Biur Karier w Polsce. Rekrutacja trwa do 15 sierpnia.
Przez okres 3 miesięcy coach i coachee będą wspólnie pracować nad osiągnięciem celów zawodowych sformułowanych w trakcie pierwszego spotkania. Proces doradczy będzie dostosowany do potrzeb uczestnika i może obejmować elementy takie jak: analiza ścieżki kariery oraz perspektyw rozwoju zawodowego, diagnoza potencjału z wykorzystaniem wywiadu kompetencyjnego oraz kwestionariuszy, opracowanie CV i listu motywacyjnego, czy przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej.

Oprócz cotygodniowych spotkań program przewiduje m.in. zadania domowe dla coachee, praktyczne ćwiczenia i symulacje zorientowane na wzmocnienie jego słabych stron. Co ważne, coachee może również liczyć na bezpośrednie wsparcie coacha w uzyskaniu informacji zwrotnej od rekruterów lub w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami. Opiekunem merytorycznym programu jest Ewa Waszkiewicz, coach kariery, psycholog biznesu i właścicielka firmy E.Synergy.

– W ciągu roku akademickiego studenci SWPS mają do wyboru ok. 70 szkoleń i wykładów poświęconych pracy w różnych sektorach i zawodach, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, wykorzystaniu technik uczenia się i zarządzania stresem – wymienia Sylwia Kociszewska, kierownik Centrum Pracy i Kariery SWPS. – Organizujemy również mini kursy zawodowe, po których studenci otrzymują certyfikaty. We wrześniu rusza trzecia Akademia Umiejętności Praktycznych realizowana przez nasze biuro karier oraz firmę Westhill Consulting. Program mentorski jest naszym najnowszym przedsięwzięciem, które już cieszy się dużym zainteresowaniem – dodaje Kociszewska.

Program mentorski „Coaching kariery z ekspertem rynku pracy" dla absolwentów SWPS jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w ramach działalności Akademickich Biur Karier. Weźmie w niej udział co najmniej 5 absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w przypadku, gdy zwolni się miejsce lub uczestnik szybciej osiągnie postawione cele obowiązuje lista rezerwowa). Trzymiesięczny program rusza 20 września 2010 roku i obejmie ponad 60 godzin doradczych oraz co najmniej 20 godzin poświęconych na dodatkową pracę samodzielną każdego z uczestników.

Udział w programie mogą wziąć absolwenci SWPS (do 12. miesięcy po uzyskaniu dyplomu), a  także studenci ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich, którzy mają wyznaczoną datę obrony dyplomu nie później niż 30 września 2010 roku. Szczegóły rekrutacji wraz z regulaminem są dostępne na stronie www.cpik.swps.pl oraz www.esynergy.pl. Zgłoszenia do można nadsyłać do 15 sierpnia 2010 roku.


Inf. prasowa, ps

Czytaj także

 1
  • Rowerro   IP
    mój kumpel skończył tą szkołę i nie ma pracy, a szuka wszędzie, a ja poszedłem na kurs na spycharki w pswconcept.pl/kurs-na-spycharki/ i już mam pare zleceń, a cena kursu była spoko w porównaniu do późniejszych zarobków, więc warto było, olać studia, kopać rowy