Promują współpracę matematyków z przemysłem

Promują współpracę matematyków z przemysłem

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Blisko stu matematyków i naukowców innych specjalności z całej Polski oraz innych krajów Europy będzie rozwiązywać problemy zgłoszone przez polskie przedsiębiorstwa i instytucje z sektora publicznego.
Okazją do tego są rozpoczęte 27 września tygodniowe warsztaty badawcze "European Study Group with Industry" (ESGI), zorganizowane przez Polską Akademię Nauk przy współpracy z The Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics. Jak poinformowali organizatorzy, po raz pierwszy impreza z tego cyklu odbywa się w Polsce. Jednym z jej głównych celów jest pokazanie - zarówno naukowcom, jaki i przedsiębiorcom - korzyści, wynikających z wzajemnej współpracy oraz transferu specjalistycznej wiedzy naukowej do firm i instytucji.

Poza liczną grupą Polaków w warsztatach biorą udział uczeni z Oksfordu, Cambridge i Kopenhagi. Wspólnie z przedstawicielami instytucji sektora publicznego pracują nad rozwiązaniem zgłoszonych przez te podmioty problemów badawczych. Po zakończeniu siedmiodniowego spotkania wyniki prac zostaną wykorzystane do wprowadzenia nowych produktów lub usprawnienia działalności przedsiębiorstw.

Warsztaty z serii "European Study Group with Industry" odbywają się regularnie od 1968 roku. - Przynoszą korzyści wszystkim uczestniczącym w nich stronom - podkreślają organizatorzy spotkania w Warszawie. Firmy otrzymują możliwość świeżego spojrzenia na swoje problemy, szansę na przyspieszenie rozwoju oraz nowe możliwości rekrutacyjne, studenci mogą wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania rzeczywistych problemów, zaś naukowcy zyskują niewyczerpane źródło nowych zagadnień teoretycznych do opracowania. To właśnie dzięki nim udało się m.in. przewidzieć sytuację na brytyjskim rynku mieszkaniowym w 2009 roku czy opracować metody planowania rozmieszczenia towaru na półkach sklepowych w celu uzyskania jak najlepszej sprzedaży.

- Wykorzystanie potencjału intelektualnego kadry naukowej do wspierania rozwoju przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych wyzwań polskiej gospodarki - uważa dr Kamil Kulesza, przewodniczący Rady Programowej 77 warsztatów ESGI. - Po dwudziestu latach transformacji możliwości polskich ośrodków naukowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców w znacznie mniejszym zakresie, niż ma to miejsce w innych państwach rozwiniętych. Organizując wspólne warsztaty, w formule, która się dobrze sprawdza w innych krajach, chcemy obu środowiskom pokazać praktyczne, konkretne korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy - dodaje Kulesza.

Uczestnicy tegorocznych warsztatów zajmą się m.in. modelami i miarami do oceny skuteczności wykorzystania środków na badania naukowe i rozwojem zaawansowanych technologii; szacowaniem skutków rzeczowych i finansowych zmiany uwarunkowań sektora małych i średnich przedsiębiorstw; optymalizacją portfela propozycji inwestycyjnych dla gry inwestycyjnej; wykorzystaniem technik kryptograficznych w procesach zapewniania wierności zasobów cyfrowych podlegających długotrwałemu przechowywaniu oraz matematycznymi technikami ochrony prywatności pacjentów w medycznych bazach danych.

zew, PAP - Nauka w Polsce

Czytaj także

 0