Z gospodarki do edukacji

Z gospodarki do edukacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Mieszkańcy czterech województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego - najlepiej praktycy w swoich zawodach - dzięki współfinansowanym z UE studiom będą mogli zostać nauczycielami przedmiotów zawodowych. Z bezpłatnych studiów skorzysta w sumie 250 osób.
Ruszyła druga edycja projektu "Z gospodarki do edukacji", prowadzonego przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczelnia rozpoczęła elektroniczny nabór na trzy z 10 kierunków podyplomowych studiów, dzięki którym praktycy mają stać się nauczycielami, dzielącymi się doświadczeniem z młodzieżą. Nabór na pozostałe kierunki ruszy w przyszłym roku. Wart 3,2 mln zł projekt, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, ma przyczynić się do wykształcenia kadry profesjonalnych nauczycieli przedmiotów zawodowych, uatrakcyjniając szkolnictwo zawodowe i promując je wśród młodych ludzi.

Kierownik studiów podyplomowych Krakowskiej Akademii, Elżbieta Majchrowska, podkreśla, że słuchaczami mogą zostać osoby z wyższym wykształceniem, aktywne zawodowo, które nie są nauczycielami. Każdy z kierunków studiów określa, jakie wykształcenie jest wymagane, by ubiegać się o przyjęcie. Na razie ruszył nabór na studia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony osób i mienia oraz grafiki komputerowej i multimedialnej. W przyszłym roku będzie można zapisać się na studia z zakresu administracji biurowej, programowania strukturalnego i obiektowego, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, dietetyki, opieki medycznej, technologii żywienia oraz przedsiębiorczości. Według pomysłodawców projektu, promowanego hasłem "Zainwestuj w siebie - naucz innych", uzupełnia on istotną lukę, często odbijającą się na jakości kształcenia zawodowego - chodzi o przypadki, gdy wiedzę przekazują uczniom nauczyciele od lat oderwani od praktyki lub przeciwnie - praktycy, którzy nie potrafią w przystępny sposób podzielić się doświadczeniem i wiedzą.

Kanclerz krakowskiej Akademii, Klemens Budzowski, przekonuje, że przejście do postulowanej od lat "gospodarki opartej na wiedzy" wymaga dostosowania programów nauczania do rynku pracy oraz unowocześnienia metod nauczania, np. przez wykorzystanie takich narzędzi, jak e-learning. - Co najważniejsze, wymaga to wykształcenia nowej, profesjonalnej kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych, zdolnych do efektywnego przekazywania innym wiedzy i doświadczenia - ocenił kanclerz, tłumacząc ideę przedsięwzięcia.

Projekt zakłada, że na wszystkich 10 kierunkach łącznie będzie studiować 250 osób - w większości aktywnych zawodowo. Preferowane w przyjmowaniu na studia będą osoby powyżej 45 lat, a także mieszkające na wsi lub o dochodach poniżej płacy minimalnej. Projekt, oprócz bezpłatnych zajęć, zakłada darmowe podręczniki, obiady na uczelni i refundację kosztów opieki nad dziećmi np. dla młodych matek. Projekt "Z Gospodarki do Edukacji" jest realizowany po raz drugi. Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2008, a zakończy w przyszłym roku. Studenci uczą się na dziewięciu kierunkach bezpłatnych studiów podyplomowych. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Prowadzi 29 kierunków studiów.

PAP, arb

+
 0

Czytaj także