Politechnika Radomska skończyła 60 lat

Politechnika Radomska skończyła 60 lat

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Politechnika Radomska obchodzi w tym roku 60-lecie. Jubileuszowe obchody zainaugurowała dwudniowa Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Rektor Politechniki Radomskiej prof. Mirosław Luft powiedział, że w konferencji bierze udział ponad 20 rektorów uczelni technicznych z całego kraju.
Podczas obrad mowa będzie m.in. o strategicznym programie przeciwdziałania skutkom powodzi, nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. kierunkach zamawianych oraz wynikach kontroli NIK na wyższych uczelniach. Na czwartek zaplanowano inaugurację roku akademickiego na Politechnice Radomskiej, a w przyszłym tygodniu odbędzie się otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Radomskiej połączone z wręczeniem odznaczeń i medali pracownikom uczelni.

13 stycznia 1950 roku Ministerstwo Oświaty wydało pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 1950/1951 Szkoły Inżynierskiej NOT w Radomiu (przekształconej z czasem w Wieczorową Szkołę Inżynierską), kształcącej studentów w trybie studiów wieczorowych. Na początku uczelnia miała tylko jeden wydział - mechaniczny, rok później utworzono drugi wydział - chemiczno-garbarski. Powstały też jej ośrodki zamiejscowe w Pionkach, Kielcach i Skarżysku-Kamiennej.

W 1956 roku z połączenia Ośrodka Studiów dla Pracujących w Kielcach oraz Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która przekształciła się w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Uczelnia ta kształciła studentów w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. W 1978 roku usamodzielniła się i powstała Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu. W 1996 roku przekształcono ją w Politechnikę Radomską.

Obecnie na Politechnice Radomskiej działa sześć wydziałów (m.in. ekonomiczny, mechaniczny, sztuki i transportu) oraz dwa instytuty na prawach wydziału (Instytut Filologiczno-Pedagogiczny i Instytut Zdrowia). Władze uczelni czynią starania o przekształcenie Politechniki Radomskiej w Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny. Uczelnia kształci prawie 9 tys. studentów.

PAP, arb

 1

Czytaj także