Trzy uczelnie tworzą unikatowy kierunek

Trzy uczelnie tworzą unikatowy kierunek

Dodano:   /  Zmieniono: 
AGH (fot. Wikipedia)
Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek - chemia budowlana. W poniedziałek w Łodzi rektorzy Politechniki Łódzkiej, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Gdańskiej podpisali umowę w tej sprawie.
Podpisanie umowy - wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego pod "Fabrykę Inżynierów XXI wieku" i posiedzeniem Senatu - uświetniło w poniedziałek obchody 66. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej.

Pomysł na uruchomienie nowego kierunku studiów - chemia budowlana - narodził się na wydziale chemicznym PŁ, ale - jak podkreślali rektorzy - szybko uzyskał aprobatę dwóch pozostałych uczelni. Studia będą prowadzone przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ.

Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów - po 30 osób. Wykładowcami będą zarówno praktycy jak i naukowcy, specjaliści w swoich dziedzinach z każdej z uczelni. - Studenci będą mieli dostępność do najwyższych jakościowo elementów kształcenia, która są niezbędne dla profilu chemia budowlana, a których nie ma zlokalizowanych w jednym miejscu. Żeby nie budować tego na nowo, nie konkurować, to elementy, które są najlepsze w tych trzech uczelniach, są wspólnie wykorzystywane do tego celu - powiedział rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki.

Rektorzy podkreślali, że ważna jest także mobilność studentów, współpraca i możliwość wymiany doświadczeń. - Studenci będą wymieniać doświadczenia między sobą, będą mogli też porównać sposoby kształcenia. Liczymy także na to, że będziemy studentów wysyłać za granicę. Chcemy stworzyć taką silną grupę młodych ludzi, którzy w przyszłości, w tym przemyśle będą mieli bardzo dużo do powiedzenia - powiedział rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

Zdaniem specjalistów, absolwenci nowych studiów poznają m.in. technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Będą potrafili projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań ale także posiadać wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Studia mają ich także przygotować do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w swoich uczelniach macierzystych przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Dwa kolejne semestry realizowane będą na partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni semestr studenci wrócą do swoich uczelni, które będą wydawać im dyplom ukończenia studiów.

Zgodnie z umową w trakcie studiów uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających z partnerskich ośrodków. Rekrutacja na nowy kierunek już się rozpoczęła, bo studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2011/2012. "Fabryka Inżynierów XXI wieku", pod którą wmurowano w poniedziałek kamień węgielny, to jedna z kluczowych inwestycji Politechniki Łódzkiej. Nowy obiekt będzie służył Wydziałowi Mechanicznemu i ma być gotowy do 2013 roku. Wartość inwestycji to ponad 54 mln zł, z czego 45 mln pochodzi ze środków unijnych.

W pięciokondygnacyjnym obiekcie wybudowanym w miejscu byłej fabryki na terenie kampusu uczelni, mają się mieścić m.in. 22 laboratoria, pięć sal wykładowych, osiem sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych oraz pięć pracowni informatycznych. Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne.

Obiekt będzie wyposażony m.in. w kolektory słoneczne. W budynku zostaną również zastosowane rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Politechnika to jedyna uczelnia w Łodzi, która znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"; w najnowszym rankingu zajęła ósme miejsce wśród polskich uczelni. Na 36 kierunkach na PŁ kształci się ok. 20 tys. studentów, z których prawie 15 tysięcy studiuje stacjonarnie. Uczelnia zatrudnia ponad 1500 nauczycieli akademickich.

pap, ps

 0

Czytaj także