Akademia Medyczna we Wrocławiu to już Uniwersytet

Akademia Medyczna we Wrocławiu to już Uniwersytet

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. sxc
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzyma nazwę „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu". Ustawę o zmianie nazwy podpisał 8 sierpnia Bronisław Komorowski - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Prawo o szkolnictwie wyższym daje niektórym uczelniom możliwość używania w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet”, uzupełnionego określeniem profilu uczelni. Takie prawo przysługuje szkołom wyższym, których jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Jak podano w uzasadnieniu ustawy, wrocławska uczelnia posiada dostateczną ilość uprawnień do nadawania stopnia doktora. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny mogą nadawać 3 wydziały uczelni, a w zakresie biologii medycznej, a także stomatologii - po jednym wydziale. Dodatkowo jeden z wydziałów może nadawać stopień doktora nauk farmaceutycznych. Zgodnie z wymogami prawnymi, zmiana nazwy uczelni została też poparta uchwałą senatu tej uczelni.

Akademia Medyczna we Wrocławiu powstała w styczniu 1950 r. Uczelnia posiada 5 wydziałów: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, nauk o zdrowiu, farmaceutyczny z oddziałem analityki medycznej oraz lekarski kształcenia podyplomowego. Aktualnie uczelnia kształci niemal 6 tys. studentów na 10 kierunkach. Zatrudnia ponad 1,1 tys. nauczycieli akademickich, w tym ponad 100 profesorów, ponad 110 doktorów habilitowanych oraz ponad 660 doktorów.

eb, pap
+
 1

Czytaj także