Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie doktorem Honoris Causa Grand Valley State University

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie doktorem Honoris Causa Grand Valley State University

Dodano:   /  Zmieniono: 
Profesor Andrzej Chochół, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, otrzymał 12 grudnia 2015 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu stanowego Grand Valley. Uroczystość wręczenia honorowego tytułu odbyła się w głównej siedzibie amerykańskiego uniwersytetu w Grand Rapids.

Rektor Andrzej Chochół, ekonomista, towaroznawca, przyjął tytuł nadany
w uznaniu wzmacniania ponad 40-letniej współpracy pomiędzy obiema uczelniami.

Ceremonia nadania tytułu odbyła się podczas uroczystego pożegnania absolwentów GVSU. W przemówieniu dyrektor GVSU, prof. Thomas J. Haas, podkreślił, że współpraca z krakowską uczelnią jest wzorcem partnerstwa międzyuczelnianego, opartego na wymianie studentów, personelu naukowego i transferze wiedzy.

– Rektor UEK jest uosobieniem tej współpracy. Uczynił ją zadaniem priorytetowym, również ze względu na swoje osobiste zaangażowanie w rozwój tego wyjątkowego partnerstwa – mówił w laudacji prof. Haas. W ubiegłym roku, przypomniał, delegacja GVSU odwiedziła UEK podczas Jubileuszu
90-lecia Uniwersytetu – Jest dla mnie przywilejem potwierdzić kontynuację współpracy naszych uczelni – powiedział Haas. 

W mowie dziękczynnej Rektor Chochół przypomniał swoje pierwsze wizyty
w Allendale w czasach, gdy Polska pozbawiona była swobód demokratycznych. - W czasie 10-tygodniowego pobytu zobaczyłem, jak wygląda wolny kraj
i w najśmielszych marzeniach nie sądziłem, że mój kraj tak szybko stanie się również w pełni wolny – powiedział prof. Chochół. Podkreślił również wdzięczność za honor uczynienia go członkiem akademickiej społeczności amerykańskiej uczelni. Zaznaczył doniosłość współpracy, która jest najdłużej trwającym porozumieniem międzyuczelnianym w historii obu uczelni.

Grand Valley State University to największy uniwersytet stanu Michigan,
na którym uczy się 25 tys. studentów, 
znajdujący się w czołówce uczelni USA w kategorii zrównoważonego rozwoju.

Współpraca z amerykańską uczelnią to najdłużej w historii UEK trwające porozumienie międzyuczelniane, którego 40. rocznicę Uniwersytet obchodzi
w 2015 roku. Pierwsza wymiana studencka, w ramach której ówczesną Akademię Ekonomiczną w Krakowie odwiedziła grupa studentów Grand Valley State University, miała miejsce jesienią 1977 roku.

 0

Czytaj także