Woda z kranu będzie czystsza? Jest nowa rekomendacja. Ma wpłynąć na mniejsze użycie plastiku

Woda z kranu będzie czystsza? Jest nowa rekomendacja. Ma wpłynąć na mniejsze użycie plastiku

Woda z kranu
Woda z kranu / Źródło: Shutterstock / Yuri Samsonov
Uaktualnienie norm jakości wody z kranu, ustalenie minimalnych wymogów dla sieci wodociągowych oraz nałożenie na państwa unijne obowiązku monitorowania substancji, zaburzających gospodarkę hormonalną człowieka, zakłada planowana zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody pitnej, której przyjęcie rekomenduje Parlamentowi Europejskiemu Komisja Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego.

Głosowanie nad zmianą dyrektywy odbędzie się w tym roku. Komisja poparła uzgodnienia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, poczynione w grudniu 2019 roku.

Aktualizacja starych norm

Celem proponowanych zmian jest aktualizacja norm jakości wody (ustalonych ponad 20 lat temu), pozyskanie możliwie najdokładniejszych danych o jakości wody pitnej oraz zwiększanie zaufania konsumentów i zachęcanie ich do picia wody z kranu.

„Zgodnie z nowymi przepisami, kraje UE będą musiały poprawić dostęp do czystej wody dla wszystkich obywateli UE, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, które nie mają do niej dostępu lub których dostęp jest ograniczony, poprzez instalowanie kranów lub punktów do picia wody w miejscach publicznych. Kraje członkowskie mogą też dobrowolnie zachęcać do oferowania wody z kranu za darmo lub za niewielką opłatą w restauracjach” –podano w komunikacie.

Według Komisji Europejskiej dostęp do wody lepszej jakości może zmniejszyć zużycie wody butelkowanej o 17 proc., a to - w ocenie KE - oznacza oszczędności dla obywateli oraz pozytywny wpływ na środowisko, dzięki zmniejszeniu ilości emisji CO2 i odpadów z tworzyw sztucznych. W komunikacie poinformowano, że obecnie jedna osoba w Unii Europejskiej spożywa szacunkowo 106 litrów wody butelkowanej rocznie. Tymczasem zmniejszenie spożycia tej wody oznaczałoby roczne oszczędności dla gospodarstw domowych w wysokości łącznie 600 mln euro oraz zmniejszyć ilość odpadów plastikowych, oraz gazów cieplarnianych, podano.

Renowacja sieci wodociągowej

W nowej regulacji zaproponowano bardziej rygorystyczne normy instalacji wodociągowych, dotyczących m.in. ołowiu. Mają mieć zastosowanie nie tylko do nowych sieci, ale także już istniejących. Okres przejściowy na ich renowację ma wynosić 15 lat. Ustalono także dopuszczalny limit bisfenolu A (znajdującego się m.in. tworzywach sztucznych), który będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych. Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną mają zostać umieszczone na liście obserwacyjnej.

Komisja będzie miała trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, na podstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji, aby ustalić wartości graniczne.

Według sprawozdania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z 2016 roku ponad 98,5 proc. próbek wody pitnej badanych w latach 2011–2013 spełniało normy UE. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że Europejczycy używają wody z kranu głównie do: prania i higieny osobistej (95 proc.), do gotowanie (84 proc.), do picia bezpośrednio z kranu (55 proc.) i do picia po przefiltrowaniu (10 proc.)

Do planowanej zmiany przepisów przyczyniła się inicjatywa "Right2water" ("Prawo do wody"), którą podpisało ponad 1,8 mln osób.

Czytaj też:
Komisja Europejska przyjęła rezolucję dotyczącą jednolitej ładowarki. Zmiany mają być wprowadzone w pół roku

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także