Dotacje na inwestycje w firmach
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Dotacje na inwestycje w firmach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Firma, budynek
Firma, budynek Źródło: Fotolia / sylv1rob1
Przedsiębiorcy myślący o dofinansowaniu swoich inwestycji mają tej jesieni ręce pełne pracy. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne nabory wniosków.

Dotacje na inwestycje od lat cieszą się największą popularnością wśród przedsiębiorców. Są dostępne również w nowej puli Funduszy Europejskich – zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. W porównaniu z poprzednimi latami jeszcze większy nacisk jest kładziony na innowacyjność przedsięwzięć. Nowością są również inteligentne specjalizacje, które wyznaczają kierunek strumienia unijnych dotacji.

Innowacje przede wszystkim

Część unijnych środków jest przeznaczona na wsparcie inwestycji polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Mogą to być prace własne przedsiębiorstw lub realizowane na zlecenie. W niektórych przypadkach innowacyjne rozwiązania mogą być efektem projektu badawczego, na który firmie przyznano wcześniej dofinansowanie. Na taką okoliczność zarezerwowano część środków zarówno w programie krajowym Inteligentny Rozwój, jak i w części programów regionalnych. W regionach przewidziane są również dotacje na inwestycje, których efekty są innowacyjne, jednak nie bazują na wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Niezależnie od programu dofinansowanie może obejmować przede wszystkim zakup maszyn, urządzeń i innych środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia innowacji. Elementem niektórych projektów mogą być również eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. W ograniczonym zakresie dotowane są wydatki związane z nieruchomościami. Warunkiem koniecznym uzyskania wsparcia jest wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Dodatkowym efektem mogą być nowatorskie rozwiązania dotyczące procesów produkcyjnych, nowej metody organizacyjnej lub marketingowej, organizacji miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem. Wsparcie większych projektów, o wartości kosztów kwalifikowanych co najmniej 10 mln zł, przewidziane jest w programie Inteligentny Rozwój. Nabór do działania o nazwie „Badania na rynek” prowadzi właśnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Potrwa on do godziny 16.00 28 września tego roku. Projekty powinny zakładać wdrożenie innowacji o skali co najmniej krajowej. Mniej wymagające pod względem innowacyjności są programy regionalne – najczęściej wystarczy, aby efekty inwestycji wyróżniały się w skali województwa. Nabory w przeważającej części kraju właśnie trwają lub są zaplanowane na jesień. Wnioski przyjmują instytucje wyznaczone przez urzędy marszałkowskie lub one same. Informacje na ich temat oraz terminy naborów przedsiębiorcy znajdą na stronach internetowych programów regionalnych, na które można wejść z portalu Funduszy Europejskich.

Inteligentne specjalizacje

Oprócz wszystkich wymienionych wymagań przedsiębiorcy chcący sięgnąć po unijne wsparcie na inwestycje muszą mieć na uwadze jeszcze jedno – inteligentne specjalizacje. Do ich określenia unijne regiony zobowiązała Komisja Europejska. To szeroko rozumiane branże, które mają największe szanse rozwinąć się na danym terenie. Skoncentrowanie na nich wsparcia pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie Funduszy Europejskich. Zakłada się, że nagromadzenie i dynamiczny rozwój firm działających w pokrewnych dziedzinach ułatwi kooperację, zawiązywanie partnerstwa czy tworzenie klastrów. Wyraźna specjalizacja regionu sprzyja też rozwojowi profesjonalnych kadr. Specjalizacje zostały określone zarówno na poziomie krajowym, jak i województw. Projekty wpisujące się w nie będą preferowane przy wyborze do objęcia dofinansowaniem. W niektórych przypadkach będzie to wręcz warunek konieczny. Szczególnie dotyczy to przedsięwzięć typowo inwestycyjnych, a także tych bardziej złożonych, obejmujących prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie ich wyników. (MoN )

Fundusze na inwestycje

BADANIA NA RYNEK

(Program Inteligentny Rozwój) Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • nabór wniosków na stronie: Poir.parp.gov.pl
 • termin: do 28.09.2016 r.
 • budżet: 1 mld zł
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 mln zł 
 • maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln zł 

PROGRAMY REGIONALNE

Nabory w III i IV kwartale:

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • zachodniopomorskie

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Bezpłatne informacje o możliwościach wsparcia uzyskasz w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich lista znajduje się na stronie:  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

W następnym odcinku: o bonach na innowacje dla najmniejszych firm

Więcej możesz przeczytać w 36/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.