Historia Polski w średniowieczu. Łatwy quiz

W naszym quizie pytamy o średniowieczną historią Polski, nie tylko o daty, ale i o ważne wydarzenia, procesy i postacie. Jeśli uczyliście się historii w polskiej szkole, to rozwiązanie tego quizu nie powinno być problemem.
Twój wynik:

1 / 15 Mieszko I uznawany jest za:

Pierwszego historycznego władcę Polski
Pierwszego króla Polski
Założyciela dynastii Piastów

2 / 15 Pierwsza chrześcijańska żona Mieszka I, dla której władca miał przyjąć chrzest to:

Świętosława
Jadwiga
Dobrawa

3 / 15 Bitwa pod Cedynią prawdopodobnie miała miejsce 24 czerwca:

966 roku
972 roku
1018 roku

4 / 15 Spotkanie zorganizowane przez Bolesława Chrobrego, w którym wziął udział cesarz Otton III pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha to:

Zjazd gnieźnieński
Zjazd wyszogrodzki
Wiec krakowski

5 / 15 Pierwszym królem Polski był:

Mieszko I
Bolesław Chrobry
Mieszko II

6 / 15 Pierwsza polska kronika to:

„Kronika” Janka z Czarnkowa
„Roczniki” Jana Długosza
Kronika Galla Anonima

7 / 15 Średniowiecznym patronem Polski nie jest:

Święty Wojciech
Święty Stanisław
Święty Andrzej Bobola

8 / 15 Rozbicie dzielnicowe nastąpiło w Polsce po śmierci:

Bolesława Śmiałego
Bolesława Krzywoustego
Kazimierza Wielkiego

9 / 15 Krzyżaków w XIII wieku sprowadził:

Konrad Mazowiecki
Władysław Łokietek
Przemysł II

10 / 15 Przyjmuje się, ze Polskę po rozbiciu dzielnicowym zjednoczył:

Władysław Jagiełło
Władysław Łokietek
Kazimierz Wielki

11 / 15 Na zjeździe w Koszycach, Ludwik Węgierski:

Nadał szlachcie pierwszy przywilej generalny
Został koronowany na króla Polski
Wypowiedział wojnę Krzyżakom

12 / 15 Czy któraś kobieta w historii została królem Polski?

Nie, królami byli wyłącznie mężczyźni, a kobiety byli tylko królowymi – ich żonami
Tak, m.in. Jadwiga Andegaweńska
Tak, m.in. Ryksa śląska

13 / 15 15 lipca 1410 roku to najprawdopodobniej data:

Zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie
Zdobycia Malborka
Bitwy pod Grunwaldem

14 / 15 Który polski król zwyciężył zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej?

Władysław Jagiełło
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk

15 / 15 Za najstarszy polski tekst poetycki uznaje się:

Treny Kochanowskiego
Pieśń Bogurodzica
Poemat Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią