Wytyczne dla przemysłu medycznego od GIS. Co muszą wiedzieć producenci, apteki, szpitale, POZ?

Wytyczne dla przemysłu medycznego od GIS. Co muszą wiedzieć producenci, apteki, szpitale, POZ?

szpital fot. sudok1/fotolia.pl
Przedstawiciele producentów i kluczowych dystrybutorów wyrobów medycznych we współpracy z GIS przygotowali wytyczne umożliwiające ponowną nawiązanie współpracy sektora nowoczesnych technologii i jednostek leczniczych.

„Wspólnym wysiłkiem autorytetów medycznych, ekspertów branży i Głównego Inspektoratu Sanitarnego udało nam się wypracować jednolite wytyczne dla przemysłu medycznego” – wskazała p. Agnieszka Wiśniewska, prezes Organizacji Technomed.

Wytyczne dla sektora wyrobów i technologii medycznych

„Prace nad dokumentem były bardzo trudne i trwały prawie dwa miesiące. Są one kluczowe dla sektora wyrobów i technologii medycznych. Sprzęt i wyposażenie znajduje się we wszystkich jednostkach leczniczych a jego użytkownicy często wymagają szkolenia czy też wsparcia serwisowego. Nasz segment rynku jest bardzo bogaty i wymagający interakcji z odbiorcą, z tego też powodu określenie bezpiecznych wytycznych było niezbędne do funkcjonowania rynku” – dodała.

W przygotowanie wytycznych zaangażowane były obie kluczowe Izby reprezentujące sektor nowoczesnych technologii medycznych. Włączono również autorytety z zakresu leczenia chorób zakaźnych i epidemiologii.

„Materiał był bardzo dobrze przygotowany i po krótkich uzgodnieniach z GIS-em uzyskaliśmy akceptację tego dokumentu. To nie pierwszy raz gdy Technomed we współpracy z Izbą Polmed ma możliwość podejmować inicjatywy korzystne dla wszystkich interesariuszy sektora ochrony zdrowia” – dodaje z uznaniem p. Prezes Wiśniewska.

Do kogo skierowany jest dokument?

Dokument określa wytyczne dla firm i ich pracowników dotyczące następujących obszarów:

  1. POZ, sklepów medycznych, aptek
  2. Szpitali
  3. Świadczenia usług serwisowych w placówkach medycznych.
  4. Świadczenia usług instalatorskich/szkolenia personelu.
  5. Obecności na salach zabiegowych.
  6. Spotkań szkoleniowych i konferencji tematycznych.

„Liczymy, iż wypracowany materiał posłuży także pozostałym podmiotom niezaangażowanym w proces ich powstawania. Czas epidemii zacieśnił bowiem naszą współpracę m.in. z sektorem producentów leków. Zdecydowaliśmy się więc na udostępnienia wypracowanego materiału wszystkim interesariuszom rynku medycznego” – dodaje z uznaniem p. Prezes Wiśniewska.

Czytaj też:
Koronawirus. Nowe dane dotyczące zakażeń i zgonów w Polsce

Treść dokumentu

Wytyczne przemysłu medycznego dotyczące wizyt reprezentantów firm w placówkach świadczących usługi medyczne i opiekuńcze – 30.07.2020 r.

PREAMBUŁA

Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych są kluczowymi dostawcami dla sektora ochrony zdrowia. Funkcjonowanie placówek medycznych jest ściśle oparte o ciągłą współpracę z przemysłem medycznym, szczególnie w zakresie dostaw niezbędnych wyrobów medycznych czy serwisowaniu aparatury zabiegowej. Dlatego więc tak istotne jest określenie bezpiecznych zasad współpracy w tym zakresie.

Wprowadzenie ogólne w zakresie środowiska pracy:

Zaleca się systematyczne zapoznawanie się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i procedurami w miejscu pracy, które służą prewencji szerzenia się zakażeń. Istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom, w szczególności zaopatrzenie w niezbędne indywidualne środki ochrony osobistej oraz dostęp do praktycznych szkoleń w zakresie zapobiegania zakażeniom koronawirusem. Rekomenduje się również rozważenie wdrożenia w firmach szczepień przeciw grypie, aby zbudować odporność przed sezonem jesiennym i tym samym ograniczyć zachorowalność.

Niniejsze wytyczne obejmują rekomendacje jakie należy wdrożyć wśród pracowników na czas trwania epidemii, w zakresie:

1. Wizyt w jednostkach leczniczych i placówkach świadczących usługi opiekuńcze.

a) POZ, sklepy medyczne, apteki

b) Szpitale

2. Świadczenia usług serwisowych w placówkach medycznych.

3. Świadczenia usług instalatorskich/szkolenia personelu.

4. Obecności na salach zabiegowych.

5. Spotkań szkoleniowych i konferencji tematycznych.

Czytaj też:
O ile krótsza będzie kwarantanna? Co zmieni się w zasadach izolacji? Znamy szczegóły, jest projekt

 0

Czytaj także