Prezydent podpisał tzw. ustawę antyterrorystyczną

Prezydent podpisał tzw. ustawę antyterrorystyczną

Dodano:   /  Zmieniono: 21
Andrzej Duda po podpisaniu ustawy
Andrzej Duda po podpisaniu ustawy / Źródło: Kancelaria Prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę antyterrorystyczną, która wejdzie w życie 29 czerwca.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta zaznaczono, że celem nowej ustawy jest "podniesienie efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego". Ustawa wchodzi w życie 7 dni po jej podpisaniu za wyjątkiem artykułu 43, który zmienia ustawę Prawo telekomunikacyjne, który obowiązywać będzie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.


Projekt ustawy został przyjęty przez Sejm 10 czerwca, a 16 czerwca bez wprowadzania poprawek, co postulowało Biuro Legislacyjne, poparła go większość senatorów.

Nowa ustawa


Ustawa zakłada, że osobą odpowiedzialną za koordynację działań antyterrorystycznych w Polsce będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do jego zadań należeć będzie koordynacja czynności analityczno-informacyjnych podejmowanych przez służby specjalne oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szef ABW będzie miał również prawo do prowadzenia rejestru osób, które mogą być związane z aktywnością terrorystyczną.

Ustawa antyterrorystyczna

Ustawa wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni (stopni CRP). Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym oddziaływaniem stopnia alarmowego. W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego - jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ta nie będzie wymagała, jak dotychczas, zatwierdzenia przez prezydenta, a jedynie poinformowanie prezydenta i premiera. Głowa państwa otrzyma prerogatywę do uchylenia takiej decyzji.

Cyberbezpieczeństwo i dane bankowe

W zakresie cyberbezpieczeństwa szef ABW otrzyma obowiązek prowadzenie centralnego rejestru ataków hakerskich oraz prawo do wglądu w dane objęte tajemnicą bankową, co w założeniu ustawodawcy ma zapobiegać finansowaniu terroryzmu.

Śledzenie cudzoziemców

Szef ABW będzie mógł również zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. Agencja otrzyma także dostęp do baz danych prowadzonych przez instytucje państwowe.

Pre-paid rejestrowany

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie obowiązku rejestracji sprzedaży kart pre-paid. Ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi swoje dane w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r.

Uregulowano strzał snajperski

Ustawa reguluje także zasady użycia broni palnej w trakcie prowadzenia działań antyterrorystycznych, które doprowadzi do śmierci terrorysty. W nowych przepisach znalazły się również zapisy zezwalające na zestrzelenie drona.

Źródło: Kancelaria Prezydenta
 21

Czytaj także