Sędziowie zwołują nadzwyczajny kongres, by bronić niezależności

Sędziowie zwołują nadzwyczajny kongres, by bronić niezależności

Dodano:   /  Zmieniono: 142
Polski sędzia
Polski sędzia / Źródło: Newspix.pl / PIOTR TWARDYSKO
Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą z 26 lipca 2016 roku zadecydowała o zwołaniu nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich.

"Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywateli, podstawa państwa prawa, a także gwarancja stabilności gospodarczej Polski" – zaczyna swoją uchwałę Krajowa Rada Sądownictwa.

"W środowisku sędziowskim zgłaszane są postulaty przeprowadzenia powszechnej debaty na temat obecnej sytuacji sądownictwa w Polsce i zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa podziela opinie o potrzebie przeprowadzenia takiej debaty i we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia postanawia zwołać na 3 września 2016 r. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich" – dowiadujemy się z treści uchwały.

Głównymi tematami Kongresu będą:

  • sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie,
  • nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy  - Prawo o prokuraturze,
  • niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego.
  • ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału,
  • projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do wszystkich sędziów o uczestnictwo w Kongresie Sędziów Polskich.

Źródło: krs.pl
 142

Czytaj także