Senat za przywróceniem "trzynastek"

Senat za przywróceniem "trzynastek"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Senat przyjął nowelizację ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym, na mocy której kierownikom państwowych jednostek organizacyjnych podległych premierowi i ministrom przywrócone zostaną "trzynaste" pensje.
Senatorowie nie wprowadzili do nowelizacji poprawek, zatem trafi ona teraz do podpisu prezydenta.

"Trzynaste" pensje przywrócone zostaną szefom: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rządowego Centrum Legislacji, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych, Polskiego Centrum Akredytacji.

"Trzynastki" dla kierowników tych państwowych jednostek organizacyjnych podległych premierowi i ministrom zlikwidowała ustawa o Państwowym Zasobie Kadrowym, uchwalona przez Sejm w sierpniu ub.r.

Nowelizacja ustawy zakłada też, że dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymywać mają także wojewódzcy lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

ab, pap
 0

Czytaj także