Biuro Analiz Sejmowych krytykuje ustawę Ziobry. Opinii nie pokazano od 17 marca

Biuro Analiz Sejmowych krytykuje ustawę Ziobry. Opinii nie pokazano od 17 marca

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / KAROL SEREWIS
Krajowa Rada Sądownictwa dotarła do opinii Biura Analiz Sejmowych, wydanej w sprawie nowelizacji ustawy o KRS. Możemy w niej przeczytać, że proponowane przez ministra sprawiedliwości zmiany są niekonstytucyjne.

„Projekt ustawy zawiera szereg uchybień legislacyjnych wymagających usunięcia w trakcie procesu legislacyjnego” – piszą pracownicy BAS o ustawie, która ma m.in. wygaszać obecną kadencję członków Krajowej Rady Sądownictwa. Sejmowe Biuro Analiz pomysł ten nazywa po prostu niekonstytucyjnym. Co ciekawe, opinię Biura ujawniono dopiero w poniedziałek 3 kwietnia dzięki prawnikom KRS. Wydana została o wiele wcześniej, bo już 17 marca. Do tej pory jednak nie pojawiła się na stronach internetowych Sejmu.

„Wnioskodawcy w art. 5 projektu przewiduje wygaszenie kadencji 15 sędziów członków KRS wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów po upływie 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie” – czytamy. „Rozwiązanie to budzi wątpliwości, co do zgodności z art. 187 ust. 3 Konstytucji, który stanowi, że kadencja wybranych członków KRS trwa 4 lata, zwłaszcza w świetle cytowanego wyżej wyroku TK, sygn. akt K 25/07, w którego uzasadnieniu TK napisał wprost, »że nie przewidziano w Konstytucji możliwości odwołania członków KRS, wskazując czteroletnią ich kadencję w Radzie«” – czytamy dalej w opinii.

„Konstytucja wskazuje, ilu członków KRS wybierają Sejm i Senat. Gdyby kolejnych 15 miało być wybieranych przez Sejm, to ta kompetencja także wynikałaby z konstytucji” – przypominają autorzy opinii. Powołują się również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, który „stwierdził wyraźnie, że sędziów wybierają sędziowie”. „Konstytucja stanowi, że KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a władza sądownicza jest odrębna i niezależna od innych władz” – dodają na koniec sejmowi prawnicy.

Źródło: KRS
-
 27

Czytaj także