Komisja Europejska stawia Polsce ultimatum. Grozi skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska stawia Polsce ultimatum. Grozi skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE

Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska / Źródło: Fotolia / fot. Frank Vassen
Komisja Europejska wezwała Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej. W opinii KE pozyskiwanie drewna prawdopodobnie niekorzystnie wpłynie na zachowanie siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, a także spowoduje nieodwracalne straty w zakresie różnorodności biologicznej.

Puszcza Białowieska jest w ostatnim w Europie kompleksem pierwotnej puszczy i obszarem ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000. 25 marca polskie władze podjęły decyzję o zatwierdzeniu zmiany planu gospodarki leśnej dla Nadleśnictwa Białowieża. Decyzja ta umożliwia trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna oraz wprowadzenie aktywnych środków zagospodarowania lasów na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji. Minister środowiska uzasadnia swoją decyzję koniecznością zwalczania plagi kornika drukarza oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Komisja Europejska przytoczyła jednak dokumenty, z których wynika, że „środki te nie są zgodne z celami ochrony przedmiotowego obszaru i wykraczają poza to, co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania puszczy”.

Komisja Europejska podkreśliła w komunikacie, że pozyskiwanie drewna prawdopodobnie niekorzystnie wpłynie na zachowanie siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, a także spowoduje nieodwracalne straty w zakresie różnorodności biologicznej. W związku z tym, w czerwcu 2016 r. Komisja skierowała do polskich władz wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się zapewnienia, że Polska będzie przestrzegać przepisów UE. Ponieważ wyręb w puszczy jest już obecnie prowadzony i obejmuje usuwanie stuletnich i starszych drzew oraz działania w siedliskach, które powinny być ściśle chronione zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Komisja przekazała ostateczne ostrzeżenie. Z uwagi na zagrożenie spowodowania poważnych i nieodwracalnych szkód na przedmiotowym obszarze pilnie wezwała polskie władze do udzielenia odpowiedzi w terminie jednego miesiąca. Jeżeli Polska nie podejmie działań w określonym terminie, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czytaj także:
Niesamowite odkrycie naukowców. Puszcza Białowieska pełna starożytnych zabytków

Problem z segregacją odpadów

Komisja Europejska zwróciła się również do polskich władz w sprawie implementacji unijnych przepisów dotyczących odpadów. W dyrektywie w sprawie odpadów określono listę działań służących odzyskiwaniu energii z odpadów. Państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia środków krajowych zapewniających zgodność z odnośnymi przepisami do dnia 31 lipca 2016 r. Ponieważ Polska nie dokonała jeszcze transpozycji tych przepisów, a harmonogram przyjęcia środków krajowych jest odległy i orientacyjny, Komisja postanowiła przekazać ostateczne ostrzeżenie. Podobnie jak w przypadku wycinki w Puszczy Białowieskiej, jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czytaj także

 13
 • karol IP
  morze ktos tam z  nich by  ich sprawdzil alkomatem, ,bo grozby sa karalne,,,,
  • janek IP
   Chetnie stane przed osadem, jury da mi na pewno jakas nagrode.
   • lasek IP
    wy wszystkie platfusy myslicie ze  profesor Szyszko jako minister przyszedl wyciac i  wyniszczyc przyrode w  Polsce,,,to prawdziwie jestescie oblakani,,!!!!!
    • nieglupi Jasko IP
     Niech KE zajmie sie puszczami w najwiekszych panstwach UE, tych z PIERWSZA PREDKOSCIA, wtedy zobaczymy gdzie kundle niemieckie maja rozum.
     • polak IP
      Polska jest w UE a niepanstwem poddanczym jak bylo kiedys za komunyi wara od nas ,placimy wielka skladke i bierzemy profity ale nie za oszczerstwa wzgledem POLSKI