Europosłanka PiS zrezygnowała z misji Komisji Praw Kobiet PE w Polsce

Europosłanka PiS zrezygnowała z misji Komisji Praw Kobiet PE w Polsce

Jadwiga Wiśniewska
Jadwiga Wiśniewska Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska zrezygnowała z udziału w misji Komisji Praw Kobiet PE w Polsce. Jej zdaniem w obecnym kształcie plan wizyty „odpowiada programowi zjazdu radykalnych ugrupowań feministycznych, a nie zbilansowanemu politycznie spotkaniu”.

Członkowie Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci Parlamentu Europejskiego przebywają z misją rozpoznawczą w Polsce. Zdaniem Jadwigi Wiśniewskiej, „harmonogram misji Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) do Polski łamie fundamentalną dla Parlamentu Europejskiego zasadę pluralizmu światopoglądowego”, dlatego europosłanka PiS postanowiła nie brać udziału w tym wydarzeniu.

„Oświadczam, że przed rozpoczęciem misji zgłaszałam szereg propozycji, których celem było polityczne zrównoważenie programu wizyty, niestety zostały one odrzucone, a ostateczny kształt misji przewiduje niemal wyłącznie spotkania z reprezentantkami lewicowych i skrajnie lewicowych ugrupowań feministycznych. Ponadto, za niedopuszczalne uważam odrzucenie propozycji spotkań z prawicowymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W obecnym kształcie plan wizyty Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Warszawie odpowiada programowi zjazdu radykalnych ugrupowań feministycznych, a nie zbilansowanemu politycznie spotkaniu, którego celem jest zapoznanie się z realiami życia kobiet w Polsce. Z powyższych względów jestem zmuszona do rezygnacji z udziału w tym wydarzeniu” –poinformowała Jadwiga Wiśniewska na swojej stronie internetowej.

facebook

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, delegaci byli zainteresowani stanem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w Polsce w kontekście wdrożenia tzw. Konwencji Stambulskiej. Pytania dotyczyły m.in. możliwości skorzystania z legalnego przerwania ciąży, edukacji seksualnej w szkołach oraz programów pomocowych prowadzonych przez rząd, w tym programu 500+. Przedstawiciele Komitetu wyrazili zaniepokojenie kwestią finansowania organizacji pozarządowych świadczących pomoc kobietom, które doświadczają przemocy.

Podczas misji w Polsce, członkowie Komitetu spotkali się z przedstawicielami parlamentu, rządu, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego. Po wizycie stworzony zostanie raport zawierający rekomendacje na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Źródło: WPROST.pl / jadwigawisniewska.pl, rpo.gov.pl
 27

Czytaj także