Historyczne dane. Po raz pierwszy od wojny więcej Polaków wraca do kraju niż go opuszcza

Historyczne dane. Po raz pierwszy od wojny więcej Polaków wraca do kraju niż go opuszcza

Tłum ludzi Fot. Fotolia.pl/blvdone
Po raz pierwszy od czasów powojennych saldo migracji zagranicznej jest dodatnie – poinformował ZUS. W 2016 roku więcej Polaków wróciło do kraju, niż z niego wyjechało.

Pod koniec maja Główny Urząd Statystyczny opublikował obszerny raport „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym” przedstawiający stan na 31 grudnia 2016 roku. Zawarto w nim informacje dotyczące m.in. liczby i struktury ludności oraz migracji.

Z danych GUS wynika, że w 2016 roku w Polsce nadal był ujemny współczynnik przyrostu naturalnego, który wyniósł -0,2 ‰ –zarejestrowano o prawie 5,8 tys. mniej urodzeń niż zgonów. „Ujemny przyrost naturalny notowany jest od 2013 r. (ubytek naturalny miał miejsce także w latach 2002-2005); przed rokiem współczynnik wyniósł -0,7‰, w 2000 r. jego wartość była bliska 0‰” – podkreśla GUS w opracowaniu.

Ciekawe są statystyki dotyczące migracji – drugiego czynnika wpływającego na liczbę ludności w kraju. Saldo migracji zagranicznych definitywnych (czyli na pobyt stały) w 2016 roku było dodatnie i wyniosło 1,5 tys. osób. Oznacza to, że więcej osób wróciło do kraju, niż z niego wyjechało. „Należy podkreślić, że saldo definitywnych migracji zagranicznych było ujemne w całym okresie powojennym. Największe jego ujemne wartości notowano w latach 2006-2007 (odpowiednio: - 36 tys. oraz -20,5 tys., a także w 2013 r. – około -20 tys.)” – zaznaczono w komunikacie.

Rok 2016 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby ludności. Polskę zamieszkuje obecnie około 38 mln 433 tys. osób, czyli o ponad 4 tys. mniej niż przed rokiem.

/ Źródło: GUS

Czytaj także

 17
 • Traktor Postępowski IP
  POmysły na zwiększenie dzietności znane są i możliwe do zastosowania, trzeba tylko chcieć. Potrzebna jest wola polityczna, a tej niestety brakuje. Fakt nr 1). W związkach jednopłciowych rodzi się najwięcej dzieci (op.cit. prof. M. Płatek). Trzeba wprowadzić małżeństwa jedno - płciowe, wtedy dzietność wzrośnie i nas Polaków będzie więcej. Fakt. 2) wprowadzić edukację gender w szkołach, tak aby więcej dzieci wybierało opcję zmiany płci, by było więcej gejów i małżeństw jednopłciowych, w których dzieci rodzi się najwięcej. Fakt 3) trzeba otworzyć szeroko drzwi dla imigrantów z Afryki i Azji, zwłaszcza tych muzułmańskich. Bo każdy muzułmanin ma 4 żony, a z każdą z tych czerech żon minimum 7 - ro dzieci. Więc żadne 500 + plus nie są nam potrzebne, trzeba się tylko słuchać Europy, być tolerancyjnym, w wszystkie problemy znikną. Będzie nas więcej, będziemy różnorodni, bardziej europejscy
  • Jamaika IP
   Ciekawe co zastaną. Byłem u pośrednika pracy. Mówię, że chce pracować na taśmie za 16zł/h. Pytania. Czy zna Pan języki? Czy zna komputer? Czy jest Pan dobrze zbudowany? Czy nie jesteś terrorystą? Czy zachowasz tajemnicę pracodawcy jaką daje Ci stawkę?
   Na nie spełniam jednego wymogu. Hostessa odpowiada. {metoda na wnuczka}. Nic nie szkodzi. Mamy super ofertę za podobną stawkę (15.50zł), ale 15 km obok. No dobra będzie praca na wakacje.
   Przychodzi podpisanie umowy jest już (14,50). Czy zgadza się Pan bo się pomyliłam?
   Praca fizyczna, komputerowa, obsługa klienta. Ja liczę na przewrót.
   • Kristos IP
    Raczej nie wracają bo jest lepiej tylko ze strachu przed zamachami i coraz liczniejszymi atakami rasistowskimi na Polaków
    • Forum IP
     bo w końcu normalnie się dzieje w kraju !
     to i wracać się chce :)
     • jak najdalej od głąba IP
      Oby tylko przypadkiem nie wrócił ten idiota Amerykanin co tu "komentuje".