Od 1 lipca nowe zasady segregacji śmieci. Zobacz, co się zmienia

Od 1 lipca nowe zasady segregacji śmieci. Zobacz, co się zmienia

śmieci,, zdj. ilustracyjne
śmieci,, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / illustrez-vous
Od 1 lipca 2017 wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Podstawową zmianą jest wprowadzenie czterech głównych kategorii odpadów, co wpływa na to, w jaki sposób będziemy segregować śmieci.

Jak informuje resort środowiska, wszystkie odpady będą dzielone na cztery główne frakcje. Do pojemnika w kolorze niebieskim wrzucać będziemy papier, do żółtego pojemnika - metale i tworzywa sztuczne, do zielonego - szkoło, a odpady biodegradowalne do pojemnika w kolorze brązowym. Dodatkowo samorząd będzie mógł zadecydować o sortowaniu szkła bezbarwnego i kolorowego.

Wejście w życie nowego systemu segregowania odpadów nie będzie się jednak odbywać natychmiastowo. Do 31 grudnia administratorzy będą mieli czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, natomiast do 30 czerwca 2022 - czas na wymianę pojemników na nowe, zgodne z Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

Jak segregować śmieci?

Do pojemnika w napisem PAPIER należy wrzucać:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy

Nie wolno wrzucać:

 • odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek,
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • zanieczyszczonego papieru
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

Do pojemnika w napisem SZKŁO należy wrzucać:

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki
 • szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany
 • szkła okularowego i żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
 • luster i szyb

Do pojemnika w napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE należy wrzucać:

 • butelki plastikowe
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
 • plastikowe opakowania,
 • torebki, worki foliowe
 • kartony po mleku/sokach
 • puszki po żywności
 • folię aluminiową
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • opakowań po lekach
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach
 • plastikowych zabawek
 • części samochodowych
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Do pojemnika w napisem BIO należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • resztki jedzenia
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew

Nie wrzucamy:

 • ziemi i kamieni
 • popiołu z węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • kości i odchodów zwierząt
 • oleju jadalnego
 • płyt wiórowych i pilśniowych

Do pojemnika w napisem ZMIESZANE należy wrzucać:

 • wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

Nie wrzucamy:

 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • mebli i inne odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • zużytych opon

Czytaj także

 3
 • Gdzie wrzucać to co nie wolno do żadnego z wymienionych pojemników , dyrektywa unijna przewiduje tak jak dotychczas czyli do lasu.
  •  
   jaki kolor ma mieć pojemnik naśmieci zmięszane ?
   • A wszystko sprowadza się do ceny, postuluję że na terenie całego kraju powinny być jednakowe stawki!