Prokuratorskie zarzuty dla szefów spółki OLT Express

Prokuratorskie zarzuty dla szefów spółki OLT Express

Samolot OLT Express
Samolot OLT Express / Źródło: Wikimedia Commons / fot. Jakub Pietrasiak
Prokuratura Okręgowa w Łodzi 25 czerwca 2015 roku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko twórcom spółki Amber Gold – małżonkom Marcinowi P. i Katarzynie P. Nie oznacza to jednak, że sprawa Amber Gold oraz spółek z grupy OLT powiązanych kapitałowo z Amber Gold jest już całkowicie zamknięta dla prokuratury.

Od 7 lipca 2016 roku Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek Amber Gold oraz spółek lotniczych finansowanych przez Amber Gold, w tym OLT Express Poland i OLT Express Regional. W jego toku wyjaśniane są także powiązania Marcina P. i Katarzyny P. z innymi osobami, które z nimi współpracowały i czerpały korzyści ze stworzonej piramidy finansowej. Śledztwo prowadzone jest przez zespół prokuratorów, który został powołany 6 kwietnia 2017 roku przez I Zastępcę Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Postępowanie to zostało wszczęte jeszcze przed rozpoczęciem prac Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Działania prokuratury podejmowane są niezależnie od prac sejmowej komisji.

Co zarzuca się podejrzanym?

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na przedstawienie zarzutów prezesowi oraz członkowi zarządu spółki OLT Express Regional. W czwartek 6 lipca prezesowi zarządu spółki OLT Express Regional - Jackowi Ł. prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli (art. 300 par. 1 i 3 kodeksu karnego). Podejrzany, działając wspólnie i w porozumieniu z podejrzanym Andrzejem D., usunął składniki majątkowe spółki OLT Express Regional w postaci pieniędzy w kwocie 92 tysiące 921 złotych, poprzez ich przelanie na rachunek bankowy spółki OLT Express Poland. Podejrzany uszczuplił tym samym zaspokojenie wierzycieli spółki OLT Express Regional i wyrządził szkodę wielu wierzycielom tej spółki. Do popełnienia tego czynu doszło 27 lipca 2012 roku, a więc dzień po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Miał on zatem świadomość grożącej spółce upadłości.

Zarzut popełnienia tego samego przestępstwa został przedstawiony przed tygodniem także Andrzejowi D. - członkowi zarządu spółki OLT Express Regional. Wobec obu podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie po 50 tysięcy złotych.

Sprawa jest rozwojowa

Ogłoszenie zarzutów szefom spółki OLT Express Regional nie kończy łódzkiego śledztwa. Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Łodzi cały czas podejmują intensywne czynności zmierzające do pełnego wyjaśnienia ich roli w przestępczym procederze oraz dokładnego ustalenia, co stało się z majątkiem Amber Gold oraz spółek lotniczych finansowanych przez Amber Gold, w tym OLT Express Poland i OLT Express Regional. W przyszłości mogą one skutkować rozszerzeniem zarzutów stawianych Jackowi Ł. i Andrzejowi D.

Dotychczas ustalono, że od 15 grudnia 2011 roku do 30 sierpnia 2012 roku OLT Express otrzymywała znaczne przelewy pieniężne z kont Amber Gold. Na rzecz OLT Express przelanych zostało 5 milionów 800 tysięcy dolarów oraz 43 miliony 600 tysięcy złotych. Pomimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych. Prokuratorzy przypuszczają, że nie były to wszystkie pieniądze klientów Amber Gold, które zostały wyprowadzone z kont spółki. Zbadanie wszystkich takich przepływów pozwoli na szersze zaspokojenie pokrzywdzonych w sprawie Amber Gold.

W zainteresowaniu prokuratorów jest ponadto dokładne zbadanie funkcjonowania spółek lotniczych finansowanych przez Amber Gold, w tym OLT Express Poland i OLT Express Regional. Chodzi głównie o źródła ich finansowania. Badane są również wszystkie powiązania tych spółek i członków ich władz ze spółką Amber Gold, jej twórcami oraz osobami, które z nimi współpracowały i czerpały korzyści ze stworzonej piramidy finansowej. Prokuratorzy i powołani przez nich biegli w całości zbadają przepływy środków finansowych z kont Amber Gold do spółek z grupy OLT.

Czytaj także

 1
  •  
    No coz... "nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka"... albo... "dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie" co mozna przetlumaczyc na... dopóty misiu-BARAN JEDEN gary u Niemca w Regensburgu pucuje, dopóki se grackow nie naderwie a paluchow mu podagra nie wykrzywi che che che!!