Coraz bliżej powstania Biura Nadzoru Wewnętrznego. Rząd przyjął ustawę

Coraz bliżej powstania Biura Nadzoru Wewnętrznego. Rząd przyjął ustawę

Mariusz Błaszczak
Mariusz Błaszczak / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Zapewnienie skuteczniejszego nadzoru nad służbami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – to założenie projektu ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego przyjętego na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

– Służby muszą działać w sposób przejrzysty, a minister musi mieć nad nimi realny, a nie tylko teoretyczny nadzór – wyjaśniał minister Mariusz Błaszczak, cytowany w komunikacie MSWiA. – Mundurowi mają szerokie uprawnienia wobec obywateli, dlatego Polacy mają prawo oczekiwać, że pracują oni zgodnie z najwyższymi standardami – dodawał.

Projekt ustawy przyjętej przez rząd na wtorkowym posiedzeniu nadaje ministrowi uprawnienia do sprawowania nadzoru nad Policją, PSP, Strażą Graniczną i BOR w zakresie:

  • czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  • prowadzonych postepowań dyscyplinarnych i wyjaśniających;
  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw popełnianych przez ich funkcjonariuszy i pracowników;
  • weryfikowania kandydatów na określone stanowiska.

Uprawnienia Biura Nadzoru Wewnętrznego

Zgodnie z projektem, utworzony zostanie nowy organ nadzoru, podległy bezpośrednio ministrowi – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego. W wykonywaniu zadań wesprze go utworzone w strukturach MSWiA Biuro Nadzoru Wewnętrznego. To ono ma pomóc egzekwować odpowiednie standardy pracy służb mundurowych. Zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej.

BNW sprawdzi również czy kandydaci na wyższe stanowiska w służbach nie popełniali nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.Nie bez znaczenia dla nowej ustawy jest także fakt, że służby mundurowe są szczególnie narażone na korupcję. Bez należytego nadzoru pojawia się groźba nadużyć. Biuro Nadzoru Wewnętrznego pomoże zwalczać takie negatywne zjawiska jeszcze w zarodku.W skład BNW wejdzie 35 inspektorów oddelegowanych z Policji i Straży Granicznej. Wspierać ich będą również strażacy i funkcjonariusze BOR.Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w komendach głównych Policji i Straży Granicznej zostaną odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, nadzorowanymi przez ministra. Ich zadania pozostaną jednak niezmienione. BNW będzie działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających.

Funkcjonowanie Biura Nadzoru Wewnętrznego w sferze czynności operacyjno-rozpoznawczych będzie podlegać takim samym wymogom formalnym i mechanizmom kontrolnym, jak w przypadku służb posiadających podobne uprawnienia.Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Czytaj także

 2
  •  
    nadzor kontorili samokontroli bez kontroli
    • To co, wezmą sie za przekrety Ziobra, które wykrył NIK, czy tak jak zwykle, " POLACZKI, NIC SIĘ NIE STAŁO!!"