MS wydało komunikat w sprawach grzywien Gronkiewicz-Waltz i jej prawników

MS wydało komunikat w sprawach grzywien Gronkiewicz-Waltz i jej prawników

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz / Źródło: Newspix.pl / TEDI
W piątek, 1 września 2017 r. odbyło się niejawne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej. Podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała wnioski w sprawie grzywien nałożonych na Panią Hannę Gronkiewicz Waltz, postanowiła także o wszczęciu kolejnych czynności sprawdzających i postępowań rozpoznawczych.

Komisja Weryfikacyjna nie przychyliła się do wniosków i zażaleń Hanny Gronkiewicz Waltz związanych z nakładanymi na nią grzywnami w postępowaniach R1/17, R2/17, R3/17 i R8/17.

Na wniosek ministra Patryka Jakiego Komisja postanowiła wszcząć postępowanie rozpoznawcze w 2 sprawach, co do których wcześniej przeprowadzono czynności sprawdzające.

Postępowanie rozpoznawcze wszczęto po dokonaniu czynności sprawdzających w odniesieniu do następujących nieruchomości w których zamieszkują, bądź zamieszkiwali lokatorzy, którzy mogli być pokrzywdzeni reprywatyzacją:

- 1. Hoża 25a

- 2. Hoża 23/25

W odniesieniu do w/w nieruchomości Komisja Weryfikacyjna postanowiła wpisać ostrzeżenia do ksiąg wieczystych o toczącym się postępowaniu i ustanowiła zakaz zbywania i obciążania nieruchomości. Powiadomi także o toczącym się postępowaniu właściwe organy.

Ponadto, Komisja postanowiła wszcząć czynności sprawdzające w 19 sprawach, w tym: ulicy Schroegera 72 oraz Skaryszewska 11 – to sprawy dotyczące nieruchomości z lokatorami, podwyższaniem czynszu, i wypowiedzeniem umów najmu do końca września 2017 r.

Komisja podjęła także decyzję o uwzględnieniu wniosku Jana Mosińskiego o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Hannę Gronkiewicz Waltz oraz pełnomocników reprezentujących miasto podczas rozprawy ws. Poznańskiej 14. Mogło ono polegać na nieuprawnionym udostępnieniu i wykorzystaniu danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych, świadków, w wyniku czego doszło do przestępstw opisanych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Kodeksie Karnym. W tej samej sprawie Komisja Weryfikacyjna skieruje wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, Komisja postanowiła skierować wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów reprezentujących Miasto Stołeczne Warszawa do właściwych Okręgowych Rad Adwokackich w związku z naruszeniem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Czytaj także

 2
 •  
  tommoze wiesz bylejaki czy te  syreny u brochy wyly czy nie ??
  • Tak np. mnie już dawno doprowadzono by pod przymusem!
   Komisja nie korzystając ze swoich uprawnień, czyli niedoprowadzenia świadka powoduje swoim zachowaniem precedens który można uznać za przyzwolenie do takiego postępowania!
   Dość tej anarchii urzędniczej, świadczy to bowiem o słabości Państwa wobec tzw. silnych, silni oni są na tyle na ile im się pozwoli!
   Zatem Panie Jaki, żądam aby skorzystał Pan z uprawnień przewidzianych K.K i doprowadził do doprowadzenia H.G.W przed oblicze komisji!