MS wydało komunikat w sprawach grzywien Gronkiewicz-Waltz i jej prawników

MS wydało komunikat w sprawach grzywien Gronkiewicz-Waltz i jej prawników

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz Źródło:Newspix.pl / TEDI
W piątek, 1 września 2017 r. odbyło się niejawne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej. Podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała wnioski w sprawie grzywien nałożonych na Panią Hannę Gronkiewicz Waltz, postanowiła także o wszczęciu kolejnych czynności sprawdzających i postępowań rozpoznawczych.

Komisja Weryfikacyjna nie przychyliła się do wniosków i zażaleń Hanny Gronkiewicz Waltz związanych z nakładanymi na nią grzywnami w postępowaniach R1/17, R2/17, R3/17 i R8/17.

Na wniosek ministra Patryka Jakiego Komisja postanowiła wszcząć postępowanie rozpoznawcze w 2 sprawach, co do których wcześniej przeprowadzono czynności sprawdzające.

Postępowanie rozpoznawcze wszczęto po dokonaniu czynności sprawdzających w odniesieniu do następujących nieruchomości w których zamieszkują, bądź zamieszkiwali lokatorzy, którzy mogli być pokrzywdzeni reprywatyzacją:

- 1. Hoża 25a

- 2. Hoża 23/25

W odniesieniu do w/w nieruchomości Komisja Weryfikacyjna postanowiła wpisać ostrzeżenia do ksiąg wieczystych o toczącym się postępowaniu i ustanowiła zakaz zbywania i obciążania nieruchomości. Powiadomi także o toczącym się postępowaniu właściwe organy.

Ponadto, Komisja postanowiła wszcząć czynności sprawdzające w 19 sprawach, w tym: ulicy Schroegera 72 oraz Skaryszewska 11 – to sprawy dotyczące nieruchomości z lokatorami, podwyższaniem czynszu, i wypowiedzeniem umów najmu do końca września 2017 r.

Komisja podjęła także decyzję o uwzględnieniu wniosku Jana Mosińskiego o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Hannę Gronkiewicz Waltz oraz pełnomocników reprezentujących miasto podczas rozprawy ws. Poznańskiej 14. Mogło ono polegać na nieuprawnionym udostępnieniu i wykorzystaniu danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych, świadków, w wyniku czego doszło do przestępstw opisanych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Kodeksie Karnym. W tej samej sprawie Komisja Weryfikacyjna skieruje wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, Komisja postanowiła skierować wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów reprezentujących Miasto Stołeczne Warszawa do właściwych Okręgowych Rad Adwokackich w związku z naruszeniem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości