Resort nauki zapowiada zmiany w projekcie ustawy o uczelniach

Resort nauki zapowiada zmiany w projekcie ustawy o uczelniach

Uczelnia, studenci
Uczelnia, studenci / Źródło: Fotolia / Photographee.eu
„Z projektu Konstytucja dla nauki wykreślamy przesłankę zwolnienia nauczyciela akademickiego za same zarzuty, bez wyroku sądu” – poinformował na Twitterze resort nauki. To jedna z pierwszych decyzji resortu wynikających z trwających konsultacji społecznych nad projektem ustawy o uczelniach.

„Toczące się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie będzie przesłanką do rozwiązania umowy z nauczycielem akademickim, ani przeszkodą w pełnieniu funkcji rektora i w zasiadaniu w radzie uczelni – to jedna z pierwszych decyzji wynikających z trwających konsultacji społecznych nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – głosi komunikat opublikowany w środę na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podpisany przez dyrektora biura ministra Piotra Muellera.

Według pierwotnej wersji projektu nowej ustawy o uczelniach, tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla nauki, nauczycielem akademickim nie mogła być osoba, wobec której toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Członkiem rady uczelni i rektorem nie mogła być osoba, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Formalny etap zgłaszania uwag do projektu ustawy trwa do 19 października. Jednak po zastrzeżeniach i zgłaszanych wątpliwościach, jakie wpłynęły do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, podjęto decyzję o wprowadzeniu zmiany w projekcie.

„Pierwotnie proponowane brzmienie przepisów wynikało z ogólnej koncepcji przyświecającej pracom nad całością ustawy – dbałości o jakość i wysokie standardy w każdej dziedzinie nauki i życia akademickiego. Jednakże – przyjmując argumenty dotyczące zasady domniemania niewinności – zdecydowano się dokonać korekt w powyższym zakresie” – czytamy w komunikacie ministerstwa nauki.

Zmiana nastąpi poprzez wykreślenie z projektu nowej ustawy o uczelniach trzech przepisów. W art. 120 pkt 3 - dotyczącym nauczycieli akademickich - wykreśla się wyrażenie „ani nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego”; zaś w zapisach dotyczących członków rady uczelni (art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 4) wyrażeń: „i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego” oraz „i nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne”.

Projekt nowej ustawy o uczelniach wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 19 października. Następnie przez kolejne dwa miesiące, wspólnie ze środowiskiem akademickim, ministerstwo będzie się zastanawiać, które z tych uwag uwzględnić. Resort nauki chce, by Ustawa 2.0 zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r.

Czytaj także

 3
  • Jak już tam grzebiemy w ustawie,to może by tak wprowadzić odpłatność za studia medyczne z możliwością odpracowania,bo to jedyni studenci którzy mają problemy ekonomiczne i są uciskani.W zamian proponuję im podnieść wynagrodzenie do żądanego przez nich obecnie poziomu.Jeżeli będą sobie życzyć,koszty nauki można będzie policzyć im w euro lub dolarach. No i coś trzeba zrobić z wybitnymi prawnikami,profesorami jak Hanka z Warszawy,bo jak będziemy uczyć studentów, że piastując kierownicze stanowisko- za nic się nie odpowiada,to daleko nie zajdziemy.
    •  
      To ile w koncu ten tytuł "profesora" bedzie wart ? A bedzie go mozna OFICJALNIE spieniezyc ?
      Chetnie kupie dla mojego Azorka - ma takie madre oczka...