Sprostowanie

Sprostowanie

W reakcji na artykuł zatytułowany „„Fakt”: Poseł Kukiz'15 uwikłany w krakowską reprywatyzację. Prokuratura bada sprawę”, który ukazał się w „WPROST.PL” z dnia 5 października 2017 r., Grzegorz Długi, poseł Kukiz'15 i adwokat, przedstawia następujące sprostowanie:

  1. Nigdy nie brałem udziału w reprywatyzacji kamienicy przy ul. Dietla 9 w Krakowie.
  2. Zgodnie z obowiązkami zawodowymi złożone zostało oświadczenie woli w imieniu sprzedającego współwłaściciela nieruchomości, zaś kupującym była firma, z którą nic mnie nie łączyło i nie łączy. Tym bardziej nigdy nie „kupiłem kamienicy dla spółki S.L. Kraków”.
  3. Nigdy nie posłużyłem się pełnomocnictwem notarialnym o podważonej prawdziwości. Forma i treść pełnomocnictwa, na mocy którego działałem, spełniały wszelkie wymagania przewidziane prawem. Nie były i nie są mi znane żadne okoliczności mogące poddawać w wątpliwość autentyczność, ważność lub skuteczność udzielenia mi tego pełnomocnictwa.
  4. Nigdy nie oświadczyłem, że „coś takiego [jak opisano we wskazanym wyżej artykule] mogło się zdarzyć” ani tym bardziej, że „takie rzeczy zdarzają się codziennie”.

Czytaj także

 0